Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Zákoník práce komplexně"

13. August 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Zákoník práce komplexně"

Zákoník práce komplexně

Termín semináře:
pátek - 4. října 2019 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníiků od 8:30 hodin)

Místo konání:
školící místnost OHK - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín)

Přednášející:
JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Poplatek za seminář:

členové HK ČR, obce a města, školy, neziskovky - 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Jaký je cíl semináře?

Seznámení účastníky se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. po absolvování školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tak aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.

Program semináře:

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi
 • Zkušební doba komplexně.
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatná skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí, Odstupné.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
 • Dovolená z pohledu teorie i praxi, její převádění a určování.
 • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele
 • Další instituty pracovního práva - doručování, vnitřní předpisy, osobní spis
 • Vše doplněné o praktické příklady a prostor pro dotazy

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů

Platební podmínky:

 • Bankovním převodem: ČSOB, a.s., číslo účtu: 673958563/0300, variabilní symbol: 191004. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře.

Jak se registrovat?

V případě vašeho zájmu prosíme vyplnit formulář, který naleznete na níže uvedeném odkazu:

Registrovat se můžete ZDE >>>

Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Synek, 724 613 020, info@ohkhodonin.cz