Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Veřejné zakázky v roce 2014"

3. February 2014

Pro velký zájem jsme se rozhodli seminář na téma „Veřejné zakázky v roce 2014“ opakovat, tentokrát v Kyjově. Zmeškali jste předchozí školení a zajímá Vás tato problematika?Neváhejte a zúčastněte se našeho školení.

Seminář je již obsazen. Děkujeme všem zájemcům. Seminář budeme i nadále opakovat :-) sledujte naše webové stránky

Veřejné zakázky v roce 2014

V souvislostech po "technické novele" účinné od 1. 1. 2014 a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Termín semináře: úterý 25. 2. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK - Svatoborská 591, Kyjov (příjezdová mapa)

Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - odborník z právní teorie i praxe

Pár slov o lektorovi:

V letech 2010 - 2013 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na sekci veřejných zakázek; poté přešel do Advokátní kanceláře Tinthoferová, kde mj. zastupuje zadavatele i dodavatele v zadávacích řízeních.

Cena:

Členové Hospodářské komory ČR, veřejná správa, NNO - 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci - 1 500,- Kč (cena vč. DPH)

V ceně je zahrnuto: podklady od lektora (písemná i elektornická verze), občerstvení, blok s průpiskou)

Od 1. ledna 2014 došlo k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a což rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V souvislosti s významnými změnami v oblasti soukromého práva, a to především nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, bude třeba revidovat kompletní smluvní dokumentaci, jež je dodavatelům obvykle poskytována společně se zadávací dokumentací. Na soubor výše uvedených změn tak budou muset vedle zadavatelů zareagovat i dodavatelé účastníci se zadávacích či výběrových řízení.

Program jednodenního semináře.

9:00 - 10:45 (Blok č. 1)

 • Koncepce zákona o veřejných zakázkách (definice jednotlivých pojmů, vymezení druhů zadavatelů a veřejných zákázek dle diskuze s účastníky školení)
 • Změny související s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách (zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.)
  -
  úprava limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu
  - úprava limitů pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
  - změna při zveřejňování předběžného oznámení zadávacího řízení
  - nová úprava autorizovaných osob
  - zadání zakázky s jednou nabídkou
  - doplňování kvalifikace v průběhu posuzování
  - uveřejňování smluv na profilu zadavatele

11:00 - 13:00 (Blok č. 2)

 • Příprava dokumentace veřejné zakázky a změny související s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
  -
  nutnost revize stávající zadávací dokumentace
  - úprava institutu smluvních pokut
  - přechodná ustanovení týkají se zadávání veřejných zakázek
  - další základní změny související s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku
  - postavení zadavatelů a dodavatelů ze Slovenské republiky v ČR (jejich práva a povinnosti)
 • Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie
  - dotační podmínky jednotlivých dotačních programů a jejich zakomponování do textu zadávací dokumentace
  - připravované dotační programy na nadcházející období
  - změny související s připravovanými evropskými směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek
 • Závěr

Platba:

 • Převodním příkazem: ČSOB, a.s. účet číslo: 217631380/0300, variabilní symbol: 140225. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře.

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Zájemci, kteří se přihlásí na tento seminář do pátku 7. 2. 2014 dostanou od OHK Hodonín USB flash disk + vizitkovník.

Kapacita učebny omezena

Kontakt:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz