Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce 2015

19. April 2015

Město Kyjov si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma "Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce 2015". Osnova semináře není vyčerpávající, budou řešeny konkrétní případy, situace a dotazy účastníků.

Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce 2015

V roce 2015 nabývá účinnosti řada pracovněprávních předpisů. Do tohoto roku přešla i účinnost několika právních předpisů z roku 2014. Rovněž se druhým rokem uplatňuje nový občanský zákoník. Účelem semináře je podrobně seznámit s těmito změnami a uvést správná řešení sporných a konfliktních situací.

Termín semináře: 28. května 2015

Místo konání: zasedací místnost MÚ v Kyjově (v přízemí), Masarykovo nám. 30

Lektor: JUDr. Ladislav Jouza (lektor ústavu práva a právní vědy, rozhodce pracovních sporů. spoluautor zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo)

Časový rozvrh semináře:

  • 8.30 - 09.00  Registrace účastníků semináře
  • 9.00 - 13.00  Přednáška (k jednotlivým tématům včetně diskuze)
  • 13.00 - 13.45  Polední přestávka - občerstvení
  • 13.45 - 15.00  Dotazy, diskuze

<media></media>Podrobnější program naleznete ZDE >>></media><//media>

Vložné 1.000,- Kč (včetně občerstvení)

Organizační podmínky:

V mimořádných případech lze platit hotovostně na semináři při prezentaci. Každý účastník obdrží příjmový doklad o zaplacení při prezentaci na semináři. Účastníci budou evidováni podle pořadí přihlášek.

Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) uhrazený poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky nejpozději do tří dnů před konáním semináře.

<media></media><<< Přihláška na seminář >>></media><//media>

Kontaktní osoba:
Mgr. Pavlína Švidroňová, 518 697 414, p.svidronova(at)mukyjov.cz