Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Aktuální dotace pro podnikatele 2019"

1. February 2019

Seminář je zcela obsazen. Nyní již není možné se na seminář přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Termín semináře:

úterý 26. 2. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta >>>)

Poplatek na seminář:

<<<SEMINÁŘ JE ZDARMA>>>

Obsah semináře:

  • Aktuální výzvy dotačních programů - Agentura pro podnikání a inovace (Ing. Petra Kuklová)
  • Možnosti financování - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (Ing. Aleš Trnka, ředitel pobočky Brno)
  • Místní akční skupina JIŽNÍ SLOVÁCKO, z. s.- regionální dotační programy pro podnikatele (Ing. Petra Křivánková, Ph. D)
  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců II - Výzva č. 97 z OPZ (Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín)
  • Dotace pro podnikatele na vzdělávání svých zaměstnanců - POVEZ II (Ing. Štěpánka Kytlicová - odborný pracovník projektů - Úřad práce)
  • Diskuse
  • Individuální konzultace

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz