Okresní hospodářská komora HODONÍN

SCHOOLTASTIC – nové trendy ve výuce a vzdělávání hrou a s pohybem_učebna Hodonín

14. August 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s paní Mgr. Dagmar Mega si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "SCHOOLTASTIC – nové trendy výuce a vzdělávání hrou a s pohybem“

SCHOOLTASTIC - NOVÉ TRENDY VE VÝUCE

Termín semináře:
pátek – 18. 10. 2019 od 9:00 do 12:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

<<< Seminář je ZDARMA >>>

Přednášející:

Mgr. Dagmar Mega je absolventka FF Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala výcvik pro trénink kognitivních funkcí, výcvik koučingu, vedla a účastnila se odborných stáží a školení ve Velké Británii, v zahraničí absolvovala také série workshopů a seminářů k multisenzorickému prostředí snoezelen, smyslovému vnímání i managementu diverzity. Dlouhodobě spolupracuje se sdružením 3lobit při vedení kurzů, úprav prostředí a doplnění pomůcek pro rozvoj smyslů pro školy a pomáhající profese.

Zaměření semináře:

Na semináři Vám bude představen rakouský program
SCHOOLTASTIC – propojení pohybu, vzdělávání a hry. Program umožňuje nahrání vlastních obsahů dle potřeb pedagogů a učení nebo procvičení učební látky formou „serious game“ učení hrou i s pohybem. SCHOOLTASTIC je můžete využít přímo ve vyučování nebo ve školních družinách i při programech podpůrných skupin pro žáky. Forma hry podporuje i týmovou spolupráci. Lze jej použít skupinově i individuálně.  Představíme i interaktivní pero Edupen od firmy Stabilo, pro vyhodnocení grafomotoriky a další pomůcky. Přijďte vyzkoušet, těšíme se na Vás!

Obsah semináře:

  • Z čeho program SCHOOLTASTIC vychází, hlavní principy a ověřená praxe
  • Jak funguje mozek a proč pro udržení dobré mentální kondice potřebujeme pohyb
  • Praktická ukázka SCHOOLTASTIC „serious game“, aplikace na tabletu, deskové hry ve třech modulech – školky, školy 1. a 2. stupeň
  • ukázka digitálního pera a aplikace Ergopen / Edupen pro vyhodnocení grafomotoriky

Videoukázka k programu SCHOOLTASTIC je k dispozici zde.

Registrovat se můžete ZDE >>>

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz