Okresní hospodářská komora HODONÍN

Sankční opatření

18. August 2014

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zřídila v souvislosti se současnou situací ve vztazích mezi EU a Ruskou federací speciální sekci, kde jsou informace týkající se problematiky sankčních opatření, a to včetně kompletních textů sankcí EU a Ruské federace.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zřídila v souvislosti se současnou situací ve vztazích mezi EU a Ruskou federací speciální kontaktní adresu pro české podnikatele sankce(at)komora.cz. Tato adresa je k dispozici pro všechny členy i nečleny HK ČR, kteří jsou postiženi jak sankcemi EU vůči Ruské federaci, tak protiopatřeními z ruské strany.

Vyzýváme všechny české podnikatele, kteří se sankcemi cítí být dotčeni, aby na tuto adresu zasílali svou zpětnou vazbu, a to pokud možno v následující struktuře:

  • ekonomický rozsah dopadu na Vaši firmu
  • počet kontraktů
  • objem dodávek
  • počet zaměstnanců, jejichž pracovní místa mohou být ohrožena
  • další podrobnosti


Vaše zpětná vazba bude využita při jednání vládního pracovního týmu pro vyhodnocování dopadů sankcí, kterého je HK ČR členem.

Předem děkujeme za Vaše podněty. O výsledcích jednání Vás budeme průběžně informovat.

Více informací včetně kompletních znění sankcí naleznete ZDE >>>