Okresní hospodářská komora HODONÍN

ROK 2015 - PODPROGRAM CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

5. January 2015

Dne 1. prosince 2014 byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2015 a Zásady podprogramu - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Výzva je určena podnikatelským subjektům a nově i obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50% celkových uznatelných nákladů akce. Žádosti je možné předkládat na podatelnu od 5. ledna 2015 do 12. února 2015, 16:00 hod.

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Více informací naleznete ZDE >>>

Neváhejte a kontaktuje naše pracovníky, kteří Vám s žádostí o dotaci pomůžou.

Bc. Petr Navrátil, +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz
Mgr. Adam Portužák, +420 730 526 729, adam.portuzak(at)ohkservisni.cz