Okresní hospodářská komora HODONÍN

Rok 2014 - Podprogram CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

6. January 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 29. 11. 2013 vyhlásilo výzvu k podávání žádosti o dotace v roce 2014 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podpogramu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, to vše včetně marketingu zrealizovaných výstupů akcí.

Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.

Termín předkládání žádostí bude ukončen 13. 2. 2014

<<< Více informací naleznete ZDE >>>

Pokud Vás program zaujme, jsme připraveni Vám pomoci se zpracování i vyúčtováním celé dotace.

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Navrátil, GSM: +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz
Mgr. Adam Portužák, GSM: +420 730 526 729, adam.portuzak(at)ohkservisni.cz

Těšíme se na Váš zájem :-)