Okresní hospodářská komora HODONÍN

Registr subjektů technické infrastruktury: ulehčí život stavebníkům i podnikatelům

15. October 2012

V červnu 2011 byl spuštěn projekt Registr Subjektů Technické infrastruktury. Integrací dat státních úřadů s celorepublikovou působností, správců sítí i stavebních úřadů tak vznikla unikátní evidence, která si klade za cíl zefektivnit a zjednodušit komunikaci mezi zúčastněnými subjekty. Nyní se projekt dostává do fáze spuštění veřejného přístupu.

Registr Subjektů Technické Infrastruktury (RSTI) je webový portál, který poskytuje základní informace o územní působnosti subjektů (vlastník, provozovatel), které mají vztah k technické infrastruktuře (TI). Technickou infrastrukturou se rozumí systémy vodovodů a kanalizací, vedení tepla, plynu, elektrické energie, telekomunikační, radiokumunikační sítě a další technická zařízení, která s touto infrastrukturou souvisí. Vzhledem k povaze dat jsou výstupu z RSTI použitelné ve všech fázích plánování a přípravy staveb, počínaje záměrem a projektem přes územní rozhodnutí až po získání stavebního povolení. Projekt ESTI má poslání pomáhat jak drobným stavebníkům, kteří se například rozhodnou postavit rodinný dům, ale také profesionálům z řad projektantů, developerů a inženýringových firem. Významné ulehčení RSTI přinese pracovníkům stavebních úřadů i vlastníkům a provozovatelům technické infrastruktury.

Pomůže podnikatelům i úřadům

Základními výstupy RSTI jsou informace o subjektech, které poskytují vyjádření k existenci technické infrastruktury. Občanům, stavebním úřadům i institucím RSTI formou přehledného výpisu poskytuje on-line informace o územním výskytu technické infrastruktury a jejich vlastnících a provozovatelích pro každé katastrální území ČR. Součástí výpisu je také informace o způsobu požádní žádosti a získání vyjádření k existenci sítí. Občanům i podnikateslkým subjektům tak v některých případech odpadne návštěva stavebního úřadu. Místo toho mohou seznam subjektů získat z pohodlí domova nebo kanceláře. Tento fakt se jistě projeví také snížením administrativní zátěže na straně stavebních úřadů.

Další informace o projektu RSTI naleznete na www.rsti.cz