Okresní hospodářská komora HODONÍN

Reforma systému DPH v EU - debata o akčním plánu DPH

17. March 2017

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma

Reforma systému DPH v EU

Termín debaty:

pátek - 31. 3. 2017 od 13:00 do 15:00 hodin

Místo konání:

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Řečníci:

Luděk Niedermayer

 - Poslanec Evropského parlamentu

Ladislav Minčič

 - Ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská ko-mora ČR.

Petr Toman

 - Člen prezidia Komory daňových poradců

Debatu moderuje Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin

Obsah debaty:

  • Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě?
  • Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit?
  • Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Registrace do 29. 9. 2017 na brussels(at)cebre.cz