Okresní hospodářská komora HODONÍN

Průzkum HK ČR: Devizové intervence mají negativní dopad na téměř polovinu českých MSP

14. March 2014

Česká národní banka se v listopadu minulého roku rozhodla začít intervenovat na devizovém trhu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.

Stalo se tak poprvé od roku 2002. Koruna okamžitě reagovala pádem na své čtyřleté minimum. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve svém aktuálním průzkumu přináší hodnocení tohoto opatření z pohledu českých firem, a to s časovým odstupem několika měsíců tak, aby hodnocení dopadů ze strany podnikatelů bylo co nejobjektivnější.

Celkem 42 % respondentů průzkumu HK ČR z řad velkých, středních i malých firem hodnotí devizové intervence negativně a jedním dechem uvádí, že jejich podnikání poškodí. Až 16 % českých firem je však považuje za dobré rozhodnutí, 34 % dotazovaných podniků uvedlo, že intervence na jejich podnikání žádný vliv mít nebudou.

Malé a střední podniky (MSP) jsou na tom podstatně hůře. Téměř polovina z nich, tedy 44 %, vnímá intervence negativně a vyjadřuje obavu nad budoucím vývojem jejich podnikání. U velkých podniků HK ČR mapuje negativní dopad intervencí na 28 % z nich.

Takové jsou stěžejní závěry průzkumu mapujícího dopad devizových intervencí na české podnikání, který HK ČR realizovala v únoru letošního roku. V průzkumu odpovědělo celkem 580 respondentů z řad členů HK ČR, tedy velkých, ale i malých a středních firem, a to včetně živnostníků.

Na to, jak české firmy vnímají rozhodnutí ČNB intervenovat, má vliv nejen velikost dotazované firmy, ale i obor podnikání společně s exportním zaměřením.

Co se týče rozdělení podle oborů podnikání, pozitivní hodnocení převládá u výrobních podniků, neboť intervence hodnotí pozitivně 39 % z nich. Naopak u stavebních podniků hodnotí intervence pozitivně 6 % podniků, a v oblasti služeb pouze 5 % podniků. Negativní hodnocení intervencí převládá u stavebních podniků (46 %) a u podniků v oblasti služeb (49 %).

Markantní jsou pak názorové rozdíly na intervence mezi podniky, které se zaměřují na export či import. Z podniků, které nemají žádný podíl exportu, hodnotí intervence kladně pouze 2 % z nich, naopak negativně 47 % z nich. Řada podniků, které neexportují, ale na intervence nemá vyhraněný názor, 38 % z nich hodnotí intervence neutrálně a 13 % z nich nemá názor. U podniků s nadpolovičním exportem zboží a služeb hodnotí intervence pozitivně více jak polovina podniků, tedy 59 %, negativně pak 16 % z nich.

Více informací naleznete ZDE >>>

zdroj: www.komora.cz