Okresní hospodářská komora HODONÍN

Projekt Stáže pro mladé končí v listopadu tohoto roku.

30. March 2015

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, realizuje projekt, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků prezenčního studia středních, vyšších odborných a vysokých škol možnost, získat praktické zkušenosti již během studia.

Stáže pro mladé

Tento projekt přináší zaměstnavatelům možnost zaměstnat budoucí uchazeče o zaměstnání a poskytuje tak příležitost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance. Zaměstnavatelé získají pracoví posilu a současně možnost čerpání dotace na mzdu stážisty a náklady na stáž ve výši 50 - 80 000 Kč dle pozice stážisty.

Do svého kolektivu lze vybrat stážistu z mnoha odvětví zahrnující 260 pracovních pozic. Stážistu je možné zaměstnat na dobu 1 až 4 měsíce v rozsahu 50 až 300 hodin

Žadatelé:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu
  • subjekt, který spadá do soukromého neziskového sektoru

Okresní hospodářská komora Hodonín i OHK servisní, s.r.o. mají s projektem Stáže pro mladé vlastní zkušenosti. Podáváme žádosti o dotaci a projekty dále spravujeme. Rádi Vám proto zajistíme kompletní poradenství v rámci projektu Stáže pro mladé, od samotného vypsání stáže (zajištění kontrola a úprava všech dokumentů, aby splňovaly požadavky, registrace do systému) až po následnou administrativu (upozorňování na termíny, povinnosti, detailní návody na postup, hlášení změn, práce s elektronickým systémem, kontrola výkazů práce atd.)

Využijte této příležitosti a zapojte se s námi do projektu!

Více informací o projektu Vám řeknou naši zaměstnanci:

Mgr. Adam Portužák, 730 526 729, adam.portuzak(at)ohkservisni.cz
Ing. Lenka Zubalíková, 775 610 514, lenka.zubalikova(at)ohkservisni.cz