Okresní hospodářská komora HODONÍN

Projekt OHK Hodonín zaměřený na zahraniční odborné stáže pro studenty v plném proudu

28. May 2013

Tisková zpráva o realizaci projektu

OHK Hodonín úspěšně pokračuje v realizaci projektu odborných zahraničních stáží pro studenty středních odborných škol.

V termínech 1.4. – 28. 4. a 27.4. – 26.5. 2013 proběhly první odborné stáže v italské Florencii v hotelu Golden Tulip Mirage za účasti 8 studentek ze Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a aktuálně (12.5. – 8.6.) probíhá odborná stáž v Německu v hotelu Admira ve Weidenu za účasti 4 studentek ze Bzence.

Další odborné stáže budou pokračovat až do konce roku 2013.

Cílem odborných stáží je osvojit si nové pracovní postupy, získat odborné i praktické znalosti v oboru, poznat odlišnou kulturu, místní zvyklosti i regionální speciality a získat také lepší uplatnitelnost na budoucím trhu práce.