Okresní hospodářská komora HODONÍN

Projekt "Neseďte sami, pojeďte s námi"

3. November 2015

Společenstvo podnikatelé cestovního ruchu okresu Hodonín napsalo projekt do nadace Era pomáhá regionům na téma pomoc seniorům, aby neseděli sami doma a zapojili se do života. Projekt jsme nazvali "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Projekt "Neseďte sami, pojeďte s námi"

Projekt "Neseďte sami, pojeďte s námi" uspěl a byl vybrán z téměř 40 projektů regionu Valašsko - Slovácko. Byly ovšem vybrány další 4 projekty, které dostanou finančí prostředky od společnosti ERA. Podmínkou projektu je navíc vybrat peníze i od dalších dárců. Projekt, který vybere největší částku, dostane od společnosti ERA 50 000 Kč, druhý projekt dostane 40 000 Kč, třetí 30 000 Kč a ten poslední 20 000 Kč.

Podle počtu získaných peněz budeme jezdit se seniory na celodenní výlety a vždy navštívíme 2 - 3 členy SPCR (Společenstvo podnikatelů cestovního ruchu okresu Hodonín). U členů SPCR seniorům uděláme prohlídku prostor s menším občerstvením.

Projekt by měl probíhat od jara do podzimu 2016.

Proto vás prosíme, pokud můžete, pošlete jakoukoliv částku na společný účet projektů (nutný je variabilní symbol, aby částka byla připsána našemu projektu), abychom mohli dostat nejvyšší dotaci. 

Přispět můžete na účet projektu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 703

Na níže uvedeném odkazu naleznete video, které jsme museli k projektu natočit. Shrnuje to nejdůležitěší info:

VIDEO K PROJEKTU >>>

Na níže uvedených internetových stránkách můžete vidět jak se částky připisují a kolik každý z projektů již získal.

Náš projekt je uveden až úplně dole ve sloupci v sekci Valašsko - Slovácko:

http://www.erapomaharegionum.cz/

Děkujeme, že budete pomáhat s námi :-)