Okresní hospodářská komora HODONÍN

Projekt Města Hodonína - "Pracujte na dálku"

2. July 2013

Projekt, na jehož realizaci získalo Město Hodonín dotaci ve výši téměř 4,5 mil. Kč je nástroj, kterým chce pozitivně působit na nepříznivý vývoj na trhu práce. Je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku. Mezi těmito cílovými skupinami jsou například osoby pečující o osobu blízkou, o závislého člena rodiny, uchazeči/ky o zaměstnání, zaměstnavatelé, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.

"Pracujte na dálku"

(Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Pro projekt: Pracujte na dálku, Reg. číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00409), jehož Koordinační centrum sídlí ve městě Hodonín a působí v celém okrese s přesahem do Jihomoravského kraje a partnerem projektu je Úřad práce České republiky, jeho krajská pobočka v Brně, včetně všech jeho kontaktních pracovišť.

V současné době dochází v Koordinačním centru v Hodoníně ke sběru životopisů uchazečů a kontaktování zaměstnavatelů za účelem vytváření pracovních míst v režimu na dálku a propagaci tohoto způsobu zaměstnávání.

Nejpozději do poloviny července 2013 bude vytvořen webový portál, kde se bude poptávat i nabízet práce na dálku (prověřené nabídky firem) Na adrese www.pracujtenadalku.hodonin.eu najdete zde také inspirativní rady a nápady v oblasti práce na dálku, aktuality a články týkající se legislativy, softwarových nástrojů atd.

Do té doby vytváříme datábázi uchazečů i poskytovatelů této formy práce a zdarma konzultujeme možnosti zavádění flexibilních forem práce nebo práce na dálku.

Zaměstnavatelům poskytneme zdarma metodiku a na podzim bude probíhat školení v KC Hodoníně a následně i po webu, co se týká legislativy, kontroly práce a dalších věcí nezbytných pro práci z domu či odkudkoliv, po kterém obdrží  účastníci certifikát.

Cílové skupiny

  • Zaměstnavatelé
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby pečující o osobu blízkou
  • uchazeči o zaměstnání
  • ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči

Patříte-li do cílové skupiny a máte-li zájem zapojit se do projektu, neváhejte a kontaktujte naše Koordinační centrum.

Za realizační tým

Lenka Řeháková
Koordinátorka projektu

Tel.: 518 316 246
GSM: +420 725 965 658
Email: rehakova.lenka(at)muhodonin.eu

www.pracujtenadalku.hodonin.eu

www.hodonin.eu (Projekt Pracujte na dálku)

www.facebook.com/PracujteNaDalku