Okresní hospodářská komora HODONÍN

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 konečně otevřen!

13. August 2014

Po dlouhém schvalovacím procesu byl zahájen program Evropa pro občany 2014 – 2020, ze kterého je možné financovat také projekty partnerské spolupráce měst a obcí. Nejbližší termíny k předkládání projektových žádostí pro projekty v rámci partnerství měst, sítě partnerských měst je 1. září 2014

Program ve svých cílech a podporovaných aktivitách navazuje na svého předchůdce z minulého programového období 2007 – 2013 a je také zachována kontinuita i v oblasti způsobu administrace projektů, výpočtu grantu apod.

Zastřešujícím cílem programu je pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro občanskou a demokratickou účast v Evropské unii. Program má zvyšovat povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie a podporovat demokratickou angažovanost občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturní dialog a dobrovolnictví.  Celkový rozpočet nového programu je 185 mil. EUR pro období 2014 – 2020.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

V této oblasti budou podporovány činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším smyslu a zapojení občanů do veřejného života, do diskusí nad evropskými tématy a do ovlivňování evropských politik. Oblast obsahuje následující opatření:

- Partnerství měst – jednorázová setkání občanů partnerských měst
- Sítě partnerských měst – dlouhodobé projekty sítí partnerských měst s tematickým zaměřením
- Projekty občanské společnosti

Preferovány budou projekty s vysokým společenským dopadem a projekty, které jsou přímo zaměřeny na politiky EU a zapojení občanů do politického procesu EU.

Více informací a přehled termínů k předkládání žádostí v roce 2014 naleznete ZDE >>>

Pro další informace nás kontaktujte na číslech:

Bc. Petr Navrátil, +420 724 103 466
Mgr. Adam Portužák, +420 730 526 729