Okresní hospodářská komora HODONÍN

Přinášíme Vám rozhovor s panem Jaroslavem Kůřilem

5. December 2013

OHK Hodonín v rámci dobré spolupráce a vazeb na své členy realizujeme rozhovory s předními zaměstnanci členských firem. První vyzpovídanou osobou je jednatel společnosti Brisk, Ing. Jaroslav Kůřil. Společnost Brisk je výrobní družstvo zabývající se výrobou kartonáže a obalů.

Můžete představit Vaši společnost? Čím se zabývá? Jaké produkty nabízí?
Naše výrobní družstvo bylo založeno v roce 1996 s tím, že zaměstnává více jak 50% pracovníků zdravotně znevýhodněných (OZZ).
Společnost začala s kartonážní výrobou a v prvním roce měla cca 15 pracovníků, přičemž 70% bylo zdravotně postižených. Od roku 1998 jsme rozšířili výrobu o obor plastikářský, čímž vznikly další pracovní místa a vznikla taktéž potřeba rozšíření výrobních prostor.
V roce 2004 jsme kolaudovali novou výrobní halu a sklady a v tomto roce jsme přibírali další pracovníky. Nejvyšší stav pracovníků byl 39 a v současné době, kdy se výroba přeorientovala spíše na plastikařinu, máme cca 29 pracovníků.
Náš sortiment výrobků spočívá v obalech obecně, v plastikařské výrobě se jedná o PET lahve o obsahu od 10ml po 10 litrů a v kartonážní výrobě se zaměřujeme na obaly pro vinaře, různé výseky a také potahovanou kartonáž.

Je těžké podnikat v tomto oboru?
Tak jako téměř každá výroba má konkurenci, tak i výroba PET lahví a zejména kartonážní výroba se s konkurencí potýká. V našem případě se podnikání komplikuje také tím, že zaměstnáváme  pracovníky se zdravotním postižením, z čehož vyplývá vyšší nemocnost, nižší produktivita práce apod. Ke všemu se neustále mění legislativa, jako například osoby zdravotně znevýhodněné se ze dne na den staly zdravými, čímž nám začínají problémy se zajištěním 50ti procentního podílu pracov. s OZZ.

Jaké kroky plánujete do budoucna?
V plastikařské výrobě bychom chtěli udržet, popřípadě zvýšit obrat výroby získáním dalších odběratelů, zejména ze Slovenska a Německa. Postupně budeme muset obměňovat již zastaralý výrobní park.
V kartonážní výrobě se budeme zaměřovat zejména na vinaře z okolí, kterých neustále přibývá. Taktéž v této oblasti budeme muset výrobu více zproduktivnit.

OHK Hodonín nabízí několik služeb (semináře, CzechPOINT, poradenství, společenské akce), jaké nejvíce využíváte?
OHK Hodonín nás nejvíce oslovuje s nabídkou seminářů, které poměrně často využíváme.

Proč právě Vaše firma se chtěla stát členy OHK Hodonín?
OHK Hodonín poskytuje služby, které každá výrobní společnost potřebuje a to jak v legislativní oblasti, tak i v oblasti obchodu, marketingu apod.

Co byste vzákal firmě, která zvažuje členství v OHK Hodonín?
Myslím si, že každá firma ať již výrobní nebo, která nabízí služby, by měla být registrována v OHK Hodonín, protože má možnost se jednak prostřednictvím OHK Hodonín zviditelnit a také může využít různé služby (legislativní, poradenské, apod.)

OHK Hodonín oslavila letos 20 narozeniny, co byste nám popřál do dalších let?
Popřál bych Vám hodně dobrých spolupracovníků, aby Vaše služby byly pro firmy co nejužitečnější a nejkvalitnější.

Za výrobní družstvo BRISK

Ing. Jaroslav Kůřil, jednatel

Kontakt:

BRISK, výrobní družstvo
Ježov u Kyjova
696 48 Ježov

Internetové stránky: www.briskvd.cz
E-mail: info(at)briskvd.cz
Tel.: +420 518 626 112

Chcete mít zde také svůj rozhovor? Chcete prezentovat Vaši společnost a osobu? Neváhejte a kontaktujte nás ZDE >>>