Okresní hospodářská komora HODONÍN

Prezident HK ČR Petr Kužel: "Máme pocit, že stát se chová nemravně k těm, kteří platí daně"

1. June 2012

Brno, 31. května 2012 Jednu z nejvýznamnějších podnikatelských událostí roku, XXIV. sněm Hospodářské komory České republiky, si nenechal ujít ani ministr financí ČR Miroslav Kalousek. Ministr čelil otázkám zúčastněných delegátů, přičemž stěžejním předmětem diskuse byly vládní reformy, konsolidační opatření či čerpání evropských dotací.

Stávající situace v České republice se vyznačuje značně nestabilními podmínkami, vládními škrty a nedokonalou legislativou. Proto je nejvyšší čas řešit se zástupci podnikatelské sféry i to, co má vláda v plánu udělat, aby se firmám v ČR žilo lépe. „Musí skončit doba, kdy vlády zemí přifukují životní úroveň své populace na dluh a na úkor těch, kteří se ještě nenarodili a kteří ani nemají volební právo,“ řekl úvodem ministr financí ČR Miroslav Kalousek. Všichni v Evropě si tak podle ministra Kalouska musí snížit životní úroveň reálných příjmů.

„Jsme přesvědčeni, že deficit fiskální stability není cíl, ale je to nezbytná podmínka stability státu a jeho budoucí konkurenceschopnosti,“ pokračoval ministr financí. Nezapomněl připomenout skutečnost, že vláda ČR od začátku trvala na fiskální stabilizaci snižováním deficitu. Řeč byla i o vládních reformách. „Strukturální reformy reagující na stárnutí populace jsou nezbytné, nicméně je potřeba jistá osobní spoluúčast každého z nás. Každá reforma má svou setrvačnost, a kdyby reformy byly dokonalé, jakože nejsou, jejich pozitivní dopad se projeví až za tři či čtyři roky,“ pronesl Kalousek.

Ministr financí ČR žádal o pochopení vůči opatřením, které v rámci konsolidačního balíčku hodlá v příštím týdnu předložit vládě. Jsou v něm dle něj zahrnuta taková opatření, bez kterých se fiskální robustnost neobejde. Zmínil vyšší inkaso, DPH, pomalejší valorizaci důchodů nebo masivní zrušení agend veřejných služeb a v administrativě veřejné správy.

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky však před ministrem vyjádřil dlouho přetrvávající pocit většiny českých podnikatelů ze situace této země. „Máme pocit, že stát se chová nemravně k slušným lidem a k těm, kteří v systému poctivě platí daně. Stát z našeho úhlu pohledu nedělá nic v postihování těch, kteří utíkají v černé ekonomice,“ pronesl Petr Kužel. Zároveň se ministra financí ČR zeptal na jednotné inkasní místo a řeč byla i o pozastavení čerpání dotací z EU fondů. Ministr podnikatelům přislíbil, že jednotné inkasní místo by mělo začít fungovat od 1. ledna 2014 a v případě, že ČR do konce června, resp. července dodrží doporučení, ke kterým se vláda zavázala v akčním plánu (mimo jiné přesun auditu dotací na Ministerstvo financí) podepsaném s EK, bude čerpání evropských dotací opět uvolněno. Řeč však byla i o dalších tématech, jako je například milionářská daň či práva odchodu do důchodu.

zdroj: www.komora.cz