Okresní hospodářská komora HODONÍN

Zavádějící reklamní sdělení

9. March 2018

Bohužel jsme byli informováni Turistickou asociací Slovácko, z.s., že aktivity, které nabízí Destinační společnost Region Slovácko (možnost bezplatného využití loga) pomocí emailu jsou ZAVÁDĚJÍCÍ.

Tyto aktivity a nabídky, stejně jako uvedené logo či jmenovaná společnost nemá nic společného s Turistickou asociací Slovácko, z.s. (TAS) jakožto krajem certifikované destinační společnosti pro oblast Slovácka.

Vedení Turistické asociace Slovácko Vám proto doporučuje, abyste se aktivit a bezplatných nabídek výše uvedené společnosti, kterou zastupuje pan Margita, neúčastnili.

Ukázka ZAVÁDĚJÍCÍHO emailu:

Prezentace pod jednotnou značkou – „bezplatné použití loga Slovácko“  

 Vážení přátelé, partneři a příznivci turistické oblasti Slovácko, 

rádi bychom přispěli k výzvě „Za společné Slovácko“ konkrétní aktivitou.

Jak jistě víte, prezentujeme turistickou nabídku Slovácka pod novým logem turistické oblasti Slovácko v rámci mnoha společných propagačních aktivit již od roku 2016. A protože logo Slovácka má patřit celému Slovácku, rozhodli jsme se nabídnout jej k bezplatnému jednotlivému užití, a to  pro potřeby Vaši vlastní propagace obce, mikroregionu nebo Vašich turistických služeb, samozřejmě ve vazbě na turistickou nabídku Slovácka. Všechny varianty potřebné pro tisk Vám zašleme e-mailem, společně se souhlasem k užití.

 Pro bezplatné užití loga ve Vaší tiskovině, inzerátu, na webu,…. Vám postačí pouze náš e-mailový souhlas (byrokracii necháváme jiným).

Souhlas Vám zašleme vždy, jakmile nám sdělíte, kde logo Slovácka chcete použít. Jedinou podmínkou užití loga je „podpora image Slovácka, jako excelentní turistické destinace“. A na tom se určitě všichni shodneme!

 Za destinační společnost turistické oblasti Slovácko

se na spolupráci těší


Pavel Margita
předseda