Okresní hospodářská komora HODONÍN

Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

21. January 2019

Daňový balíček přináší i novinky v oblasti DPH. Novinky se týkají kontrolních hlášení , sazby DPH na teplo nebo třeba na odpočet při registraci plátce DPH.

Pokuty u kontrolních hlášení se rozšíří

U kontrolních hlášení prošlo v rámci daňového balíčku k rozšíření pokut. V současnosti platí, že pokud nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradfní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlašení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokuty lze nicméně odpustit.

Kromě těchto pokut pak platí ještě jedna "doplňková". Kdo dostaj jednu z výše zmíněných pokut a zároveň závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může mu finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč. Podle údajů finanční správy byla tato "doplňková" pokuta prozatím udělena pouze jedna. 

A právě tato pokuta se má změnit. Aby v současnosti mohl finanční úřad "doplňkovou" pokutu udělit, musí nejprve udělit pokutu základní. To nově již nebude třeba a pokutu půjde udělit i bez toho.

Další změny u kontrolních hlášení

Kromě rozšíření pokuty obsahuje balíček i opatření, které omezuje správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Celý článek naleznete ZDE >>>