Okresní hospodářská komora HODONÍN

Představujeme místní podnikatele

30. March 2012

Město Hodonín ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín připravuje rubriku, v níž bychom rádi formou rozhovoru představili hodonínské podnikatele či rodinné firmy s dlouholetou tradicí.

Vážení podnikatelé, pokud byste měli zájem se na této rubrice podílet a domníváte-li se, že si Vaše činnost zaslouží, aby byla prezentována, kontaktujte nás. Stejně tak, jste - li zaměstnancem úspěšné firmy, o níž si myslíte, že by neměla ve výčtu chybět, ozvěte se. Cílem rubriky je přiblížit čtenářům známé a zavedené hodonínské firmy, nahlédnout do jejich začátků a poodhalit jejich další plány.

Vzhledem k charakteru Hodonínských listů, které jsou měsíčníkem a neumožňují proto, s ohledem na další příspěvky, věnovat v jednom čísle prostor více než jednomu podnikateli, bude z obdržených návrhů vylosováno sedm podnikatelů (červen až prosinec 2012), kteří budou formou rozhovorů postupně v Hodonínských listech prezentováni. Své návrhy prosím zasílejte na adresu redakce Hodonínských listů, Masasrykovo nám. 1, Hodonín nebo e-mailem na adresu kotaskova.petra@muhodonin.cz, a to nejpozději do 20. 4. 2012.

Podmínky pro účast v rubrice:
Sídlo a místo podnikání společnosti v Hodoníně
Délka trvání soustavné podnikatelské činnosti alespoň deset let

Redakční rada si vyhrazuje pravomoc tuto rubriku kdykoliv zrušit případně rozhodnout o jejím pokračování i v následujícím roce.