Okresní hospodářská komora HODONÍN

Představení Okresní hospodářské komory Hodonín

16. February 2015

OHK Hodonín pomáhá zejména podnikatelům, ale i příspěvkovým organizacím, obcím a městům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme organizacím i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.

SÍŤ KONTAKTŮ - VZÁJEMNÁ POMOC - NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Plně si uvědomujeme důležitost  kvalitních obchodních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím networkingových akcí podporujeme vznik a další budování vazeb mezi podnikateliu. Počtem členů se řadíme mezi TOP 10 okresních hospodářských komor v ČR. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, učilišti, místní i státní správou. Pomáháme získávat zpět důvěru veřejnosti v podnikání.

VZDĚLÁVÁNÍ - INFORMACE - KONZULTACE

Pomocí vzdělávacích seminářů a workshopů zajišťujeme, aby byly kompetence podnikatelů na nejvyšší úrovni. Hledáme a předáváme důležité informace, které pomáhají firmám pružně reagovat na aktuální změny. Díky zkušenostem našich pracovníků z vedení rozsáhlých projektů dokážeme lidem poradit s většinou aspektů spojených s podnikáním. řešíme i konkrétní problémy jako financování projektů, legislativu či expanzi firem do zahraničí.

OHK Hodonín v roce 2014

  • Členská základna celkem 138 firem, 3 centra, 5 zaměstnanců
  • Uspořádání 34 akcí (nárůst o 7)  za účasti více než 872 osob (nárůst o více než 250!)
  • V projektu OP LZZ proškoleno více než 8000 účastníků v 25 členských firmách (původně plánováno 7 tis. účastníků), audit bez nálezu
  • Získání nových zahraničních partnerů pro stáže studentů SŠ + rozšíření o technické obory, letos vyjelo rekordních 60 studentů SŠ z celého JMK!!
  • OHK Hodonín je dlouhodobě v "TOP 10" dle počtu členů, počtu svých středisek, kvantity, portfolia i kvality poskytování služeb.
  • Zrealizováno více než 50 projektů v hodnotě více než 60 mil. Kč.
  • Využívání moderních nástrojů komunikace (Internetové stránky, Facebook, E-mailový newsletter, sociální síť LinkedIN)

Kontaktní informace:

Sídlo společnosti: OHK Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
Pobočka Hodonín: OHK Hodonín, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
Pobočka Veselí nad Moravou: Zámecká 6, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: 518 610 621, +420 724 613 020
info(at)ohkhodonin.cz

www.ohkhodonin.cz