Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na seminář „Prečo je cloud technológiou budúcnosti“

27. January 2015

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár „Prečo je cloud technológiou budúcnosti“, který se bude konat 4. 3. 2015 na SOPK Trnava

 

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár „Prečo je cloud technológiou budúcnosti“

Datum a čas: 4.3.2015 v 10.00 hodin

Miesto: Školiaca miestnosť SOPK na 3. Poschodí (č.324), Trhová 2, 917 01 Trnava

Téma: Prečo je cloud technológiou budúcnosti , Výhody cloudu pre podnikatel´ov

Obsah:

  • Čo je to cloud computin
  • Druhy cloudu
  • Bezpečnost v cloudu   
  • Výhody cloudu

Poplatok:  člen SOPK zdarma, nečlen 20 EUR

Lektor: Ing. Lenka Kolláriková,  

Organizačný garant:

Ing. Natália Štrbíková
Tel.: 033/ 5512745 , Fax: 033/55 12 603
E-mail: natalia.strbikova(at)sopk.sk, peter.kovar(at)sopk.sk

Platba:

Prevodom na účet TTRK SOPK Trnava v TATRA BANKE a.s. Trnava, č. ú. 26 222 30 248/1100, IBAN SK09 1100 0000 0026 2223 0248, VS: 230914, ŠS: IČO vašej spoločnosti, v prípade nutnosti možnosť úhrady v hotovosti na mieste konania seminára.