Okresní hospodářská komora HODONÍN

Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 47. týden 2017 (částky 133 – 135 Sb.)

4. December 2017

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.

47. týden – 20. listopad do 26. listopad 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 135 rozeslaná dne 24. 11. 2017

385/2017
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

Plné znění částky 135 zde>>>

Částka 134 rozeslaná dne 23. 11. 2017

384/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

383/2017
Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

382/2017
Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Plné znění částky 134 zde>>>

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: Businessinfo.cz