Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na zajímavý seminář...

5. August 2014

Seminář se uskuteční v souvislosti s realizací projektu „Společná strategie - projektové aktivity Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) 2014+“ spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika (SR – ČR) 2007-2013.

Termín semináře: 27. 8. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: Hodonín, Národní třída 21 - sál Evropa Masarykova muzea v Hodoníně.

<<< Program semináře naleznete ZDE >>>

Seminář je jednou z aktivit uvedeného projektu, jehož cílem podpora procesu přípravy projektů v území JMK a TTSK v rámci přeshraniční spolupráce SR - ČR pro nové programové období 2014-2020. Na seminář byly pozvány zejména subjekty aktivně spolupracující při zpracování dotazníků, které byly jedním z podkladů pro zpracování dvou aktivit projektu: „Analýzy současné a možnosti budoucí projektové spolupráce“ a „Společné strategie projektových aktivit v JMK a TTSK 2014-2020“,jejichž výstupy budou na semináři představeny.

<<< ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZPLATNÁ >>>

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodů velkého zájmu překračující kapacitu semináře bude možné zaregistrovat maximálně dva účastníky za jeden subjekt.

V případě Vašeho zájmu, prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 15. 8. 2014 do 12:00 hodin na níže uvedený e-mailový kontakt:

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Šárka Paulíková
odbor regionálního rozvoje - oddělení strategického rozvoje

Tel.: 541 651 347, paulikova.sarka(at)kr-jihomoravsky.cz