Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pozvánka na odborný seminář elektrotechniků

15. April 2019

Elektrotechnický cech Hodonín a Zkušebna vysokého napětí E-45 Vás zvou na 27. odborný seminář elektrotechniků se zaměřením na bezpečný provoz elektrických instalací, na aktuální změny právních a ostatních předpisů (norem) a na otázky odpovědnosti RT.

Termín konání:

čtvrtek 16. 5. 2019 od 8:00 hodin (prezence) do 15:00 hodin

Místo konání:

Kulturní dům obce Prušánky

Cena:

847,- Kč (cena včetně DPH)

Platbu proveďte příkazem k úhradě nebo složenkou na číslo účtu 767844671/0100 u KB, případně před zahájením akce.

Variabilní symbol: 20194105

Specifický symbol: IČO Vaší firmy

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:

Ing. Karel Sovák, provozovna: Zkušebna VN a VVN E-45,

U Elektrárny 3030/1, 695 23 Hodonín

IČO: 16290151, DIČ: 5605171594

Nebo na email: zkusebna@zkusebna.cz

Program semináře:

  • 8:00-8:30 - prezence účastníků
  • 8:30-8:45 - zahájení semináře, uvítání hostů a účastníků
  • 8:45-9:00 - Hans-Jurger Hofer - Elektrotechnický cech Hodonín
  • 9:00-10:00 - Miroslav Šnobl - člen technicko-normalizační komise TNK 22 při ÚNMZ Praha
  • 10:00-11:00 - JUDr. Zbyněk Urban
  • 11:00-12:00 - společný oběd hostů a účastníků akce
  • 12:00-13:30 - Ing. Miloslav Valena - soudní znalec, Kladno
  • 13:30-14:30 - vystoupení hostů Ing. Leoš Koupý - ILLKO, Blansko a Mojmír Klein, APOS-AUTO, s. r. o., Blansko
  • 14:30-15:00 - řízená diskuse, závěr semináře
  • 15:00 - ukončení semináře, vydání daňových dokladů účastníkům

Přihlášku nalezenete ZDE>>>

Pozvánku naleznete ZDE >>>