Okresní hospodářská komora HODONÍN

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ

22. October 2012

Hlavní přeshraniční partner projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR - Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na konzultačný deň.

 

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie

Dátum konania:        30.10.2012 o 10.00 hod.

Miesto konania: hotel Holiday Inn v Trnave, Hornopotočná 5 (oproti Trnavskej univerzite)

Cieľ konzultačného dňa : prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z európskych i mimoeurópskych trhov, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch, výmena skúseností aj medzi účastníkmi. Konzultácie o možnostiach pôsobenia slovenských podnikateľov na jednotlivých trhoch budú poskytovať zahraniční zástupcovia pôsobiaci v jednotlivých krajinách. Zoznam krajín Albánsko, Arménsko, Austrália, Bangladéš, Belgicko, Brazílie, Čile, Čína, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, India, Indonézia, Izrael , Japonsko, Jordánsko, Južná Afrika, Kanada, Kirgizsko, Maurícius, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Pakistan, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Španielsko , Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Ukrajina, USA.


Predpokladaný čas : cca. do 4 hodín (závisí od diskusie s účastníkmi)

Program konzultačného dňa : 
- Otvorenie podujatia predstaviteľom Trnavskej regionálnej komory SOPK
- Krátka prezentácia zúčastnených firiem formou katalógov
- Dvojstranné konzultácie firiem so zástupcami jednotlivých krajín
- Občerstvenie a neformálna diskusia

Cieľová skupina : podniková klientela, predovšetkým manažéri  firiem, ktorí realizujú vývozné obchodné a logistické operácie so zahraničnými partnermi. 

Účasť : bezplatne. Komunikácia : anglický jazyk (v prípade potreby zabezpečíme tlmočenie)

Kontakt : Ing. Eva Tománková, tel. 033 5512 588, fax 033 5512 603, e-mail : tomankova(at)sopk.sk