Okresní hospodářská komora HODONÍN

Poslední šance na získání dotace na strojní technologie!

6. November 2013

Dnem 29. října 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo časově omezené II. prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 4. listopadu 2013. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč.

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat? Malý a střední podnik

Kolik lze získat na jeden projekt:

dotace v rozmezí 1 - 20 mil. Kč
- 50% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 40% ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit:

- dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícícho jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu.

- dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení.

Více informací o tomto programu naleznete ZDE >>>

Máte zájem získat dotaci? Neváhejte a kontaktujte naše pracovníky

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Navrátil
projektový manažer

GSM: +420 724 103 466
E-mail: petr.navratil(at)ohkservisni.cz

Mgr. Adam Portužák
Asistent projektového manažera

GSM: +420 730 526 729
E-mail: adam.portuzak(at)ohkservisni.cz

www.ohkservisni.cz