Okresní hospodářská komora HODONÍN

Podnikatelé diskutovali s předsednou ČSSD o dalším směřování České republiky

7. October 2013

Okresní hospodářská komora Hodonín uspořádala v pátek 4. 10. 2013 v Kyjově pro podnikatele i širokou veřejnost debatu s předsedou ČSSD a kandidátem na předsedu vlády v nadcházejících volbách Bohuslavem Sobotkou. Diskuze se také zúčastnil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach a kandidáti ČSSD za okres Hodonín Ivan Ohlídal a Jiří Frolec.

Předseda představenstva Luděk Šebesta přivítal představitele ČSSD představením aktivit OHK Hodonín a nastíněním tří nejpalčivějších problémů, které trápí podnikatele v regionu. „Dlouhodobým problémem rozvoje podnikání je nízká vymahatelnost práva a časté změny zákonů, nevýkonná státní správa zejména na úrovni centrálních (vládních) orgánů a v neposlední řadě nedostatek absolventů technických oborů", uvedl v úvodu Šebesta.

Bohuslav Sobotka v úvodu slíbil, že v případě vítězství ČSSD v nadcházejících volbách bude měnit daně pouze jedenkrát, aby další tři roky byl stabilní daňový systém. Na dotaz týkající se zvyšování daní uvedl, že zvyšování daní nechtějí zaměřovat na živnostníky či malé a střední podnikatele, ale hlavně na velké korporace. Důraz bude kladen na životaschopné investice generující další rozvoj ČR. Součástí investic je také výrazné zjednodušení čerpání fondů EU. „Oblast podpory zaměstnanosti by měla být směřována do větší samostatnosti úřadů práce v jednotlivých okresech, aby se přímo v místě mohlo rozhodovat o účinné podpoře tvorby nových pracovních míst", zmínil Sobotka.

Ivan Ohlídal se zmínil o nutné podpoře technického středního i vysokého školství. „Musíme změnit stávající systém financování škol podle uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nikoliv podle počtu nabraných žáků jako je tomu v současnosti", nabídl recept Ivan Ohlídal.

Velká diskuze se rozpoutala kolem zadlužení státu a způsobu řešení. Bohuslav Sobotka zmínil důležité ukazatele, kdy z 10 miliónů obyvatel ČR je ekonomicky aktivních pouze 4,5 miliony (3,5 mil. zaměstnanců + 1 mil. živnostníků), což dává velmi malý manévrovací prostor. Důležitým číslem je také splátka úroků státního dluhu (nikoliv jistiny!), která nyní činí 50 miliard korun každý rok.  „Na základě těchto tvrdých dat je nutno najít správný model fiskální konsolidace státního rozpočtu", navrhl řešení předseda ČSSD.

Posledním nikoliv však méně důležitým diskuzním okruhem byla otázka podpory rodin s dětmi. Jeden z tazatelů představil typický problém stávající mladé generace kdy většina lidí je nucena si brát hypotéky a následně musí zvažovat ekonomickou stabilitu v případě založení rodiny. Představitelé ČSSD nabídli řešení ve změně struktury z vlastnického bydlení do bydlení nájemního jako je tomu například v Německu. Rodičům chtějí pomoci výstavbou nových „kontejnerových“ školek a snížením věku dítěte při přijímání ze současných 3 let na 2 roky. „Prostřednictvím těchto a dalších opatření je nutno zajistit rychlejší návrat rodiče do práce po rodičovské dovolené", zakončil debatu Bohuslav Sobotka.

„Jsme rádi, že nás představitelé ČSSD oslovili s nabídkou diskutovat o budoucím směřování ČR před nadcházejícími volbami. OHK Hodonín je otevřena diskuzím se všemi představiteli politického spektra, čímž se snažíme naplnit naše poslání – hájení oprávněných zájmů podnikatelů", shrnul diskuzní páteční ráno předseda Luděk Šebesta.

Zpracoval: Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín
V Kyjově 4. října 2013

OHK Hodonín je nestátní neziskovou apolitickou organizací zřízenou za účelem podpory podnikání v regionu. Vize OHK Hodonín je: „Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu“.

OHK Hodonín je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb., ale není státním úřadem a její činnost není financována ze státního rozpočtu. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje podnikatele a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání. V současnosti sdružuje více než 150 podnikatelských subjektů.