Okresní hospodářská komora HODONÍN

OHK servisní, s.r.o. - Blíže k dotacím

11. February 2015

Společnost OHK servisní s.r.o. je 100 % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, informačního servisu a dalších činností spojených s rozvojem podnikatelských subjektů, NNO a veřejnoprávních institucí za účelem hospodářského rozvoje území okresu Hodonín.

Jaké služby poskytujeme?

 • Konzultace komerčních i projektových záměrů.
 • Výběr vhodných dotačních titulů, sledování a doporučení dle potřeby a přání klienta.
 • Zpracování studie proveditelnosti, podnikatelského záměru.
 • Kompletní zpracování a kontrola všech náležitostí projektu v souladu s pokyny výzvy.

Servis dotačního managementu:

 • Komplexní práce na řízení projektu se zpracováním monitorovacích zpráv.
 • Poradenství v oblasti finančního zajištění projektu.
 • Komunikace a zastupování klienta při jednání s poskytovatelem dotace.
 • Projektový dotační management

Přínos pro klienta:

 • Úspora času - zajištění dlouhodobého a náročného procesu administrace žádosti a realizace samotného projektu, zadávacího řízení
 • Finanční úspora - nižší náklady na administraci projektu. Jsme výrazně levnější než konkurenční firmy
 • Výrazná eliminace rizik a chyb - dlouholeté zkušenosti v dotační oblasti.

Vybrané ukončené projekty společnosti OHK servisní, s.r.o. v roce 2014

Snížení energetické náročnosti výrobních hal firmy Šroubárna Kyjov
9 434 649,-Kč

SOU Kyjov - REVITALIZACE OBJEKTU ŠKOLY SOU KYJOV - Tělocvična
4 185 820,-Kč

PLASTY-KO s.r.o. - Modernizace strojního vybavení firmy PLASTY-KO s.r.o.
3 690 000,-Kč

Město Kyjov - Zateplení objektu Domu kultury
7 557 184,-Kč

Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Masarykovy základní školy Vracov
6 840 443,-Kč

Vybrané  projekty  v realizaci

Výstavba mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín
24 143998,-Kč

Modernizace strojního vybavení firmy PRAŽÁK
3 500 000,-Kč

OHK servisní, s.r.o. se připravuje na rok 2015, kdy začíná nové programovací období a bude vyhlášeno několik zajímavých dotačních výzev.

OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (zateplení veřejnýc - h budov)

OP PIK - operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

INOVACE, MARKETING, ÚSPORY ENERGIE

IROP - Integrovaný regionální operační program

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kontakt:

Bc. Petr Navrátil, +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz
Mgr. Adam Portužák, +420 730 526 729, adam.portuzak(at)ohkservisni.cz
Ing. Lenka Zubalíková, +420 775 640 653, lenka.zubalikova(at)ohkservisni.cz

OHK servisní, s.r.o., Svatoborská 591, 697 01 Kyjov