Okresní hospodářská komora HODONÍN

OHK servisní, s.r.o. - Informace o aktuálních dotačních možnostech

19. March 2014

Chtěli byste zkvalitnit nakládání s odpady? Snížit imisní zátěže omezením prašnosti a emisí? Nebo zateplit veřejné budovy? Pokud ano, tak právě pro Vás je určen tento článek..

OHK servisní, s.r.o. - přinášíme Vám informace o aktuálních dotačních výzvách

OHK servisní, s.r.o. je 100 % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, informačního servisu a dalších činností za účelem podpory rozvoje podnikatelů, obcí a hospodářského rozvoje území okresu Hodonín

<<< AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY >>>

OPŽP - Zkvalitnění nakládání s odpady

Získat dotaci můžete na projekty v oblasti:

 • Systémy pro separaci a svoz:
  -
  biologicky rozložitelných odpadů
  - plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápojových kartonů a objemného odpadu
 • Zařízení na:
  -
  překládání směsného a separovaného komunálního odpadu pro další materiálové a energetické využití
  - úpravu odpadu s cílem zlepšení materiálového a energetického využití odpadu
  - dotřiďovací linky pro separaci odpadů
 • Vybavení byioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadu
 • Vybavení kompostáren
 • Vybavení sběrných dvorů

Pro koho je dotace určena?

 • Obce, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty -- fyzické osoby, obchodní společnosti a družstva

Příjem žádostí do 15. 4. 2014

<<< Informační leták k této výzvě naleznete ZDE >>>

OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti a emisí

Snížení imisní zátěže omezením prašnosti

 • Výsadba a regenerace izolační zeleně
  - oddělení obytných ploch od průmyslových areálů, od frekventovaných ploch
 • Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací
  - samosběrné a kropící vozy
 • Pořízení technických zařízení ke snižování prašnosti
  -
  vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a jejich příspěvkové organizace
 • Sběr žádostí do 30. 5. 2014

Snížení emisí

 • Technická opatření vedoucí k odstranění nebo snížení NH3 do ovzduší (např. rozmetače hnojiv)
 • Dotace je určena pro zemědělce
 • Sběr žádostí je do 15. 4. 2014

<<< Informační leták k této výzvě naleznete ZDE >>>

OPŽP - Zateplení veřejných budov

 • Zateplení veřejných budov
  -
  Zateplení obvodových plášťů
  - Zateplení vodorovných a střešních konstrukcí
  - Výměna a rekonstrukce otvorových výplní
 • Možnost kombinovat projekty zateplení s dalšími úsporami energie:
  -
  Projekty rekonstrukce zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie
  - Projekty na využití odpadního tepla (rekuperace, teplo z odpadních vod apod.)

Pro koho je dotace určena?

 • Obce, části obcí, školy, školky, obecní úřady, knihovny, sokolovny, kulturní domy, centrální kotelny a další
 • První příjem žádostí o dotaci do 30. 4. 2014
 • S přípravou projektové žádosti nás kontaktujte již nyní!

Přílohy žádosti o dotaci:

 • Energetický audit
 • Energetický štítek obálky budovy
 • Položkový rozpočet

Nedokládá se

 • Projektová dokumentace
 • Územní rozhodnutí, stavební povolení

Dotaci je možné získat i na projekty, u kterých bylo zahájeno výběrové řízení po 1. 1. 2017

<<< Informační leták k této výzvě naleznete ZDE >>>

Kontakt:

Bc. Petr Navrátil, +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz
Mgr. Adam Portužák, +420 730 526 729, adam.portuzak(at)ohkservisni.cz