Okresní hospodářská komora HODONÍN

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář zaměřený na oblast legislativy

14. May 2012

Ve středu 9. 5. 2012 proběhl v Kyjově jednodenní seminář na téma: Novela zákona o veřejných zakázkách, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

Tento seminář je již druhým z celé řady aktivit projektu „Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“, na který získala OHK Hodonín dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnilo přes 20 podnikatelů i ze Slovenska, zástupců podnikatelský"ch organizací a zástupců z obecních úřadů, přednášejícím byl Mgr. Jiří Šimon, právník Odboru veřejného investování MMR ČR, spoluautor novely.

Cílem celého jednodenního semináře bylo informovat přítomné účastníky o veškerých změnách a novinkách, které přináší novela č. 55/2012 Sb, dále získat informace o úskalí nových právních institutů a uveřejňovacích povinností pro zadavatele, rozšíření okruhu adresátů o dotované zadavatele, seznámit se změnami v podmínkách pro přípravu zadávacího řízení i v procesu, shrnutí posledních novel zákona o veřejných zakázkách doprovázené příklady z aplikační praxe a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu

Rovněž byly představeny další aktivity v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Po skončení prezentací a oficiální části proběhla otevřená diskuze a řešení konkrétních dotazů mezi podnikateli, zástupci obcí a přednášejícím.

Hodonín 11. 5. 2012

Zpracovalo: Elevatio, s.r.o.