Okresní hospodářská komora HODONÍN

OHK Hodonín uspořádala konzultační den – jak exportovat do Ruska

21. May 2012

V pondělí 14. 5. 2012 proběhl v Hodoníně konzultační den na téma: Jak exportovat do Ruska, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava (SOPK Trnava).

Tento konzultační den je jedním z celé řady aktivit projektu „Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“, na který získala OHK Hodonín dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnili podnikatelé, které měli jednak všeobecné, ale také i konkrétní dotazy týkající se Ruska. Přednášející byli Ing. Štěpán Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě, Ing. Dagmar Matějková, exportní konzultantka agentury CzechTrade - pobočka Brno a Bc. Lenka Božková, regionální projektová manažerka CzechInvest Brno.

Cílem celého konzultačního dne bylo poskytnout podnikatelům aktuální informace o agentuře CzechTrade a o možnostech a způsobu exportování do Ruska. Odpovědi na konkrétní dotazy podnikatelů. Dále získali informace o možnostech lokální podpory podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji – konkrétně představení Operačního program Podnikání a inovace: Aktuální výzvy CzechInvest.

Rovněž byly představeny další aktivity v projektu Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.

Po krátké přednášce následovala individuální konzultace s ředitelem zahraniční kanceláře v Moskvě i exportní konzultantkou a otevřená diskuze přednášejících  s posluchači nad aktuálními problémy podnikatelské sféry.

V Hodoníně 18. 5. 2012

Zpracovalo: Elevatio, s.r.o.

Video z konzultačního dne můžete nalézt zde