Okresní hospodářská komora HODONÍN

Odborný seminář elektrotechniků

20. April 2015

Naše členská firma Vás zve na 22. odborný seminář elektrotechniků se zaměřením na bezpečný provoz elektrických instalací, výklad směrnice EU o energetické náročnosti technických zařízení, aktuální změny právních předpisů.

Odborný seminář elektrotechniků

Termín semináře: 14. 5. 2015 od 8:00 do 15:00 hodin

Místo konání: Kulturní dům - obec Prušánky

Program semináře:

 • 8:00 - 8:30   Prezence účastníků
  - uvítá Vás dětský soubor JR Band Ratíškovice
 • 8:45 - 9:00   Zahájení semináře, uvítání hostů a účastníků akce
 • 9:00 - 9:20   Hans-Jurgen Hofer, Elektrotechnický cech Hodonín (23 let Elektrotechnického cechu v kostce)
 • 9:30 - 10:15   Ing. Pavel Šantavý - Posuzování energetické náročnosti staveb v praxi
 • 10:20 - 11:00   Ing. Karel Sovák, ELEKTROTECHNIKA spol. s.r.o. - Nařízení Evropské komise EU/146, kterým se vykonává rámcová směrnice 2009/125/ES Evropského parlamentu, Praktický dopad tohoto nařízení na české firmy provozující vlastní EZ.
 • 11:00 - 12:00   Společný oběd hostů a účastníků akce
 • 12:00 - 13:00   Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko, ČSN 33 2000-6, Měření v instalacích při provádění revizí
 • 13:15 - 14:30   Vystoupení hostů
  - Mojmír Klein, APOS-AUTO, s.r.o. Blansko
  - Emil Petráš, Elektro, VD Bečov nad Teplou
  - Ing. Jan Háje, zastoupení DEHN + SOHNE
  - Ing. Miroslav Viktorín, Promat s.r.o.
  - Odřich Václavík, KOPOS Kolín
 • 14:30 - 15:00   Řízená diskuze, Odpovědi na písemné dotazy předané u prezence účastníků
 • 15:00 - 15:30   Vydání daňových dokladů účastníkům

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

847,- Kč (cena uvedena vč. DPH) - zahrnuje veškeré režijní náklady pořadatele
Využijte slevy 2+ 1 zdarma

Nezaměstnaní v evidenci ÚP a důchodci: 200,- Kč (tato sleva platí pouze u pokladny)

 • Platbu proveďte bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu: 767 844 671/0100 u Komerční banky, případně před zahájením semináře. Variabilní symbol uveďte: 20151405. Specifický symbol platby uveďte IČO Vaší firmy.

Řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznete níže v příloze zašlete na adresu:

Ing. Karel Sovák, provozovna: Zkušebna VN a VVN E-45, U Elektrárny 3030/1, 695 23 Hodonín, nebo na e-mail: zkusebna(at)zkusebna.cz

Doprovodný program

 • ELEKTRO, VD v Bečově nad Teplou - nové přístroje pro spojování, svorky, svorkovnice
 • HPM elektro, s.r.o. - prodej elektrotechnických norem
 • Promat, s.r.o. - požární bezpečnost staveb, požadavky a předpisy
 • ILLKO Blansko - nové měřící přístroje ILLKO
 • EXIMUS CS, s.r.o. - nové měřící přístroje METRA
 • Hager Electro s.r.o. - certifikované rozvodnice Hager

Přílohy

Závazná přihláška >>>

Pozvánka >>>