Okresní hospodářská komora HODONÍN

Od února 2018 se mění podmínky pro nemocenské u dohod

5. January 2018

Upravuje se účast na pojištění u dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu. Více zaměstnanců, především brigádníků, bude mít nárok na nemocenskou.

Zákon o nemocenském pojištění se od 1. února 2018 mění. Nejedná se jen o zavedení otcovské poporodní péče. Je tu další novela s číslem 259/2017 Sb.

Jedná se o takzvanou technickou novelu, která mimo drobné změny spočívající ve stanovení pravděpodobného výdělku přináší i změny zásadnějšího charakteru. Především se jedná o problematiku nemocenských dávek z dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu.

Pokračování v nemocenském pojištění

Z hlediska účasti na nemocenském pojištění je při skončení zaměstnání zaměstnanec svým zaměstnavatelem odhlašován, a pokud mu později vznikne nová účast (vstoupí do nového zaměstnání), jeho nový zaměstnavatel ho k pojištění opět přihlásí. Jestliže však zaměstnanec po skončení pracovního poměru uzavře další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli a oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází v souladu s § 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru. Samozřejmě musí být v dalším pracovním poměru splněny podmínky účasti na pojištění. Pojištění trvá i bez přerušení a není třeba zaměstnance odhlašovat a znovu přihlašovat. Obdobně to platí i u dalších zaměstnání, pokud jsou stejného druhu. Ovšem s výjimkou zaměstnání malého rozsahu (sjednaná částka je nižší než 2500 Kč) nebo u dohody o provedení práce.

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: Podnikatel.cz