Okresní hospodářská komora HODONÍN

Nový režim na pomoc MSP pro přístup k financím na výzkum a inovace

14. December 2011

Evropská komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou v pondělí 5. prosince plán na zavedení nového záručního nástroje pro inovativní malé a střední podniky (MSP).

Tento nový nástroj by jim měl pomoci s přístupem k financování ze strany bank. Vychází z úspěchu programu na sdílení rizik (Risk Sharing Finance Facility: RSFF), který byl zahájen v roce 2007, a který dosud pomohl 75 společnostem získat částku více jak 7 miliard euro od EIB na úvěry a na projekty, které zlepšují růst a konkurenceschopnost Evropy. Tento nový nástroj na sdílení rizik pro malé a střední podniky bude řídit Evropský investiční fond (EIF). EIF nabídne bankám záruky, které se budou vztahovat na část nových úvěrů a leasingů pro inovativní malé a střední podniky. To umožní bankám půjčovat více a to za atraktivnější ceny. EIB je toho názoru, že pomocí investic do výzkumu ze strany MSP bude dosaženo většího růstu, udržitelnosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Finanční nástroje pro sdílení rizik se ukázaly být jednou z nejúspěšnějších částí 7. rámcového programu EU pro výzkum. Dle nové dohody by se tak mělo do konce roku 2013 pro inovativní MSP uvolnit více jak 6 miliard euro.

zdroj: www.businessinfo.cz