Okresní hospodářská komora HODONÍN

Nový program pro konkurenceschopnost

14. August 2012

Evropská komise připravila na období 2014 - 2020 nový program na podporu malých a středních podniků s názvem COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprise and small and medium - sized enterprises). Jak název napovídá, cílem je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Ale jak toho hodlá Komise dosáhnout?

Spuštění programu je plánované na rok 2014 a bude probíhat až do roku 2020. COSME tematicky navazuje na program EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme), který byl zahájen v roce 2007, přičemž některé zájmové oblasti z EIP se přesunou i do COSME. Hlavní pozornost bude věnována přístupu malých a ředních podniků k financím, přístupu na nové trhy a podpoře působení podniků mimo jejich mateřské země, a to i v rámci EU. Zároveň si COSME klade za cíl nastartovat hospodářský růst a vytvořit v EU prostředí, které bude stimulovat podnikatelské aktivity. Snížit by se měla i administrativní zátěž spojená s předkládáním žádostí o inanční podporu, což by měly ocenit zejména menší podniky. Na sedmileté období je pro COSME vyčleněno 2,5 miliardy EUR, nicméně díky novým finančním nástrojům a využití pákového efektu by mělo být konečné množství finančních prostředků ještě vyšší.

Organizace sdružující evropské podnikatele návrh nového programu s většími či menšími připomínkami vítají. Například Evropské sdružení malých a středních podniků a řemeslníků UEAPME, jehož členem je za Českou republiku například Hospodářská komora ČR, vyzývá, aby větší pozornost byla věnována mikropodnikům, které mají díky nedostatečným personálním kapacitám problém dosáhnout na evropské peníze. Žádá také vyčlenění většího množství finančních prostředků do finální podoby COSME. Zároveň by měl být nový program více navázán na principy Aktu pro malé podnikání (Small Business Act), s čímž souhlasí i Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, jehož členem je i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Obě organizace zároveň navrhují revizi správy EEN (Enterprise Europe Network), což je síť poboček podporujících začínající podnikatele, která byla spuštěna již v programu EIP a měla by být využívána i v rámci COSME. K návrhu COSME se nyní musí vyjádřit ještě Parlament a Rada. Pokud půjde vše podle plánu, měl by být program zahájen k 1. lednu 2014.

Převzato z časopisu PROSPERITA, Autor: Tomáš Hartman