Okresní hospodářská komora HODONÍN

Novoroční projev prezidenta HK ČR k podnikatelům

2. January 2012

Praha, 1. ledna 2012 Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, přátelé, oslovuji Vás v první den roku 2012, který očekáváme s jistými obavami. Není na místě propadat zmaru, ještě než nějaký problém nastane. Mnohé scénáře nás v krizi 2008–2009 odsuzovaly k zániku, ale my, čeští podnikatelé, jsme ukázali, jak pružně, inovativně a rychle umíme reagovat a řešit problémy. Tento přístup si neseme do dalších let a tedy i do roku tohoto.

V minulých měsících jsme se stali součástí tvrdých rozpočtových škrtů, které samy o sobě, bez prorůstových návrhů a opatření, nezaručují ekonomický růst, i když si každý z nás uvědomuje, že reforem bylo potřeba.

Dnes například začíná platit nový zákoník práce, který reflektuje i na prožité podnikatelské problémy spojené s minulou krizí. Podnikání je součástí společenského systému a v budoucích týdnech nás čeká dořešení proexportní politiky, energetické koncepce státu, řešení učňovského školství, větší zapojení vědy a výzkumu do praxe, dopady do podnikání v oblasti životního prostředí, řešení regionálních záležitostí, evropské fondy a jistě nové daňové a legislativní procesy přicházející z domova i z Evropy.

Celá Evropa i Brusel musí vzít na vědomí, že jedním z jejich nejdůležitějších zájmů je, aby se dařilo evropským podnikům a firmám. Aby politika, která stále více vstupuje svými rozhodnutími do byznysu i bank, naslouchala návrhům a někdy volání podnikatelů a lidí, kteří jsou v nelítostném souboji zejména s asijskou konkurencí.

Dovolte mi jedno osobní přání. Velmi bych nám přál, aby se postupem času stal minulostí „kulturní fenomén“ naší doby, aby nebyla blbá nálada – abychom nemuseli sledovat lidi, jak se sami ničí, nebo jak je ničen něčí život. Abychom všichni pochopili, že na sebe nemáme žalovat a nemáme mít radost, když se druhému nedaří. Žijeme ve třetím tisíciletí, i v něm mějme svou čest a národní hrdost rádi.

Svět se rychle mění a my se měníme s ním. Hospodářská komora České republiky i Svaz průmyslu a dopravy ČR a ostatní kolegové budeme velice usilovat o dobré zastupování české podnikatelské veřejnosti a prosazování našich společných zájmů.

I přes všechny obavy, nebojme se roku 2012. Společně si vybudujeme a vybojujeme dobrý zítřek. Ať se vám i vašim rodinám velmi daří a jste zdraví. Šťastný rok 2012.

Petr Kužel,
prezident HK ČR