Okresní hospodářská komora HODONÍN

Nábor firem do projektu „Genderové audity v JMK“

7. November 2017

Od září 2017 mají firmy v Jihomoravském kraji možnost zapojit se bezplatně do nového projektu OHK Hodonín „Genderové audity v JMK“. Cílem projektu je zpracovat u firem celkem 10 genderových auditů. Audity se v době akutního nedostatku pracovních sil mohou stát velkou konkurenční výhodou. Jde o moderní způsob, jak stabilizovat personální oblast ve firmách.

Do projektu se mohou hlásit firmy, které podnikají na území Jihomoravského kraje a mají více, než 10 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Projekt plánuje se zapojením 4 firem nad 250 zaměstnanců, 4 firem od 50 do 250 zaměstnanců a 2 firem do 50 zaměstnanců.

„Velkou výhodou pro zapojené firmy je nejen samotné zpracování auditu. Ten jim ukáže silné a slabé stránky v oblasti řízení lidských zdrojů. Velmi atraktivní a důležitá bude návrhová část auditu, která ukáže, jaká zlepšení mají firmy provést za účelem stabilizace a loajality svých pracovních týmů.“, uvádí k projektu ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín (OHK Hodonín) Michal Švagerka.

Projekt bude ukončen v létě 2018. OHK Hodonín připravuje navazující projekt, který bude mít v následujících 3 letech za cíl financovat navržená opatření. Zapojené firmy mohou v navazujících letech 2018 – 2021 získat další 100% dotaci na zpracování metodických dokumentů pro různé oblasti řízení lidských zdrojů. Například práci na s talenty, zapracování rodičů po rodičovské dovolené, systém odměňování, zavádění flexibilních forem práce, systém komunikace, ale také školení či krátkodobé hlídání dětí mimo režim mateřských škol či dětských skupin.

„Zúčastněné firmy mají díky projektu možnost vyřešit aktuální nedostatek pracovníků prostřednictvím efektivnějšího využití svých stávajících zaměstnanců. Díky provedeným změnám například firmy zjistí, že nynější objem práce jsou schopny realizovat se

stávajícími zaměstnanci.“, dodává k projektu Švagerka.

V případě zájmu o účast v projektu kontaktujte přímo ředitele OHK Hodonín Michala Švagerku na tel.: 777 610 511 nebo e-mailu: svagerka(at)ohkhodonin.cz, který Vám na osobním jednání sdělí bližší informace a zodpoví vaše případné dotazy.