Okresní hospodářská komora HODONÍN

MPSV poskytne na vzdělávání zaměstnanců 1,5 miliardy korun

16. June 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech.

Příspěvek je možné získat na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, tzv. měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání. Podporováno bude i vzdělávání prostřednictvím interních lektorů.

„Malé a střední podniky jsou často nositeli zaměstnanosti v konkrétním regionu, a proto si zaslouží naši podporu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Bodové zvýhodnění získá i žadatel, jehož firma sídlí v některém z 57 měst, které vláda definovala ve svém usnesení č. 344/2013 jako hospodářsky problémové regiony.

Úspěšný žadatel musí dosáhnout minimálně 60 bodů z celkem 100 možných. Žádosti budou seřazeny sestupně od nejlépe po nejhůře hodnocenou. Podpořeny budou všechny úspěšné žádosti až do vyčerpání alokace.

Jednotkové náklady zjednoduší administraci projektu

Větší šanci získat podporu bude mít projekt, díky němuž zaměstnanci absolvují alespoň 40 hodin prezenčního vzdělávání. „Chceme, aby byl příspěvek použit na smysluplné a koncepční vzdělávání. Například kurzy tzv. měkkých dovedností mají významný přínos pro lidi, kteří pracují ve vedení společností, administrativě či ve službách. Pro technické profese jsou důležitější zase odborné kurzy. V této oblasti evidujeme řadu zájemců s ohledem na poptávku trhu po technicky kvalifikovaných zaměstnancích,“ upřesnil náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera. Lépe hodnoceny budou také projekty zaměřené na zaměstnance starší 54 let.

„Tato výzva je v mnoha ohledech inovativní. Nejenže si žadatel může předem zjistit, jestli má jeho projekt vůbec šanci uspět; mnohem jednodušší bude i jeho samotná administrace. Díky jednotkovým nákladům, kdy u každé oblasti vzdělávání řídicí orgán  OPZ stanovil pevnou částku odpovídající nákladům na jednu hodinu vzdělávání za jednoho zaměstnance, odpadne nutnost dokládat účetní doklady, přehledové tabulky, pracovní výkazy, výpisy z bankovních účtů apod.,“ doplnil náměstek Kučera. „U podpořených projektů se zaměříme na kontrolu průběhu aktivit na rozdíl od opakované kontroly účetních dokladů,“ dodal.

Základní infrormace o projektech:

  • Vzdělávání může být naplánováno až na 2 roky (max. délka projektu)
  • Dotace na vzdělávání je poskytována ve výši 85% ze způsobilých výdajů (de minimis)
  • Hodnota projektu je min. 500 tis. Kč a max. 10 mil. Kč
  • Dotaci je kromě režimu "de minimis" možné čerpat také v režimu "blokové vyjímky"

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádosti o dotace se podávájí elektronicky prostřednictvím systému MS2014*. Žádosti se mohou podávat od 1. 7. do 31. 8. 2016.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených tel. číslech, kde Vám sdělíme podrobnější informace.

Nabízíme Vám i zpracování žádosti o dotaci a administrativní zajištění projektu po celou dobu jeho realizace

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Navrátil: +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz
Ing. Martin Zbořil, +420 775 610 514, martin.zboril(at)ohkservisni.cz
Ing. Lenka Zubalíková, +420 775 610 535, lenka.zubalikova(at)ohkservisni.cz