Okresní hospodářská komora HODONÍN

Modernizace zemědělských podniků 2015

6. January 2015

Program rozvoje venkova 2007-2013 vyhlásil poslední 22. kolo sběru žádostí v rámci starého programového období. Titul modernizace zemědělských podniků je určen pro zemědělské podnikatele (i pro ty začínající). Alokace této výzvy je 700 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 26. 1. 2015 do 9. 2. 2015

Zajištění realizace projektu:

 • nejpozději do 30. 6. 2015

Žadatelé:

 • Zemědělský podnikatel (PO i FO, která podniká v zemědělské výrobě)
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci.
 • Mladý začínající zemědělský podnikatel (osoba nedosáhla věku 40 let a datum evidování jako zem. podnikatel není starší 16-ti měsíců od registrace žádosti.

Dotaci můžete získat na:

 • Stroje pro zpracování půdy, založení a ošetřování porostu
 • Stroje pro sklizeň
 • Stroje pro pěstování brambor, zeleniny, chmele, ovoce, vinné révy, okrasných rostlin
 • Stroje pro školkařskou výrobu
 • Stroje pro pěstování LAKR
 • Stroje pro živočišnou výrobu
 • Příslušenství k traktorům
 • Nosné kontrukce na chmelnici
 • Protikrupové systémy

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je: 60% výdajů projektu pro mladé začínající zemědělce ve znevýhodněných oblastech, 50% pro mladé začínající zemědělce v jiných než zvýhoděných oblastech, 50% pro ostatní zemědělce v znevýhodněných oblastech a 40% pro zemědělce v jiných než znevýhodněných oblastech.
 • Částka výdajů, za kterých je stanovena dotace, činí od 200 000,- Kč do 15 mil. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Projekt nelze realizovat na území hl. m. Prahy
 • Žadatel musí splnit  podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce)
 • Projekt nebo jeho část nesmí podléhat stavebnímu řízení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Bc. Petr Navrátil, +420 724 103 466, petr.navratil(at)ohkservisni.cz