Okresní hospodářská komora HODONÍN

Okresní hospodářská komora Hodonín a město Hodonín upevnili svou spolupráci

1. October 2014

Společnou vůli podporovat podnikatelské aktivity ve městě a vytvořit jim optimální podmínky ve čtvrtek 25. 9. stvrdilo podpisem město Hodonín a Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín).

Starostka města Milana Grauová a předseda představenstva OHK Hodonín Luděk Šebesta podepsali Dohodu o spolupráci, kterou obě strany vyjadřují a zavazují se k podpoře podnikání v katastru města.

„Město Hodonín touto dohodou deklaruje jasný zájem, ale i závazek rozvíjet zejména malé a střední podnikatele, kteří vytváří přidanou hodnotu, zaměstnanost a v neposlední řadě i daňové příjmy či z vlastních zdrojů podporují místní spolky a sdružení,“ uvedla Grauová.

Podle ní by mělo dále podněcovat, aktivizovat a podporovat podnikatelské subjekty včetně těch začínajících vybudování zdravého, přirozeného konkurenčního prostředí se zaměřením na etiku podnikání. Výrazem této snahy bude především vznik a uskutečnění koncepce podpory a rozvoje malého a středního podnikání na úrovni města.

Také dle názoru předsedy OHK je dohoda výsledkem velmi dobré součinnosti obou partnerů v mnoha oblastech. „Historie OHK Hodonín spadá do roku 1993, vzájemná spolupráce se však datuje až od roku 1999. Za tu dobu si prošla mnoha složitými obdobími,“ vysvětlil Šebesta.

Podle něj základními formami spolupráce, které upravuje nově podepsaná dohoda, bude například vytváření infrastruktury podporující vznik a rozvoj zejména malého a středního podnikání, uskutečňování společných projektů, spolupráce při plnění strategického plánu rozvoje města společná prezentace města, OHK, firem a podnikatelských subjektů v rámci veletrhů, výstav a další.

Z dřívější spolupráce s městem Hodonínem uvedl např. vznik Informačního místa pro podnikatele v roce 2003, které bylo prvním společným projektem města Hodonína a OHK Hodonín n podporu malého a středního podnikání. Podnikatelé i zájemci o podnikání například z řad nezaměstnaných tak mají již 11 let možnost bezplatných dotazů a konzultací na různé oblasti podnikání. OHK Hodonín obstarává personální a technické zajištění poradenského centra. Za dobu trvání bylo zodpovězeno více než 1 500 dotazů.

K dalšímu výraznému posunu došlo v roce 2009, kdy díky dotaci z přeshraničního programu slovensko – české spolupráce vzniklo plnohodnotné zázemí pro podporu podnikání. V bývalých malých kasárnách na ulici Kasárenská 4 vzniklo nejen poradenské centrum, ale i učebna o kapacitě 60 – 70 míst a prezentační místnost pro 15 osob. Podnikatelé, ale i občané, neziskovky a další organizace se zde vzdělávají v různých kurzech, podnikatelé zde mají svá obchodní jednání, a i nadále zde probíhají bezplatné konzultace.

Zajímavé oblasti vzájemné spolupráce mohou být společné vzdělávací akce, například s obecním živnostenským úřadem ve vztahu k preventivní informovanosti podnikatelů, podpora středního a vysokého školství ve městě, podpora lokální ekonomiky, propagace v oblasti cestovního ruchu, využití zahraničních partnerských měst pro získávání kontaktů a zakázek pro místní podnikatele, prosazování společných zájmů na krajské i národní úrovni (např. dostavba rychlostní silnice R55 Břeclav – Přerov nebo splavnění Baťova kanálu) a mnoho dalších společných úkolů.

 

Mgr. Barbora Lahová, tisková mluvčí MÚ Hodonín
Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

OHK Hodonín je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

VIZE OHK Hodonín:

Pomáháme podnikatelům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme firmám i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.