Okresní hospodářská komora HODONÍN

Mezinárodní konference a B2B matchmaking akce "BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES"

19. April 2015

Ve dnech 10. - 11. června 2015 se ve Vídni uskuteční mezinárodní konference a B2B matchmaking akce "BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES" věnována nejnovějším trendům v oblasti renovací, pozemního stavitelství, densifikace měst a nového využití budov.

BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES

Teritoriálně je konference zaměřena na firmy z celého světa, které mají zájem dozvědět se nové informace v oblasti stavitelství, rozšířit si svou síť kontaktů a nalézt nové obchodní partnery. Konference všem účastníkům nabízí mezinárodní platformu pro networking a možnost prezentace vlastních projektů a nápadů

Co je to "BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES"? 


Mezinárodní konference “BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES" je B2B matchmakingovou akcí organizovanou Hospodářskou komorou Rakouska a rakouskou sítí Enterprise Europe Network, která poskytuje odborné poradenství pro malé a střední podnikatele. Konference poskytuje příležitost pro firmy z celého světa dozvědět se nejnovější trendy v oblasti stavitelství, a to konkrétně se zaměřením na renovace, pozemní stavitelství, densifikace měst a nové využití budov v Rakousku.

BUILDING SMART FOR SMARTER CITIES se koná ve dnech 10. – 11. června 2015 v prostorách Hospodářské komory Rakouska ve Vídni.

Program akce je rozdělen do dvou dnů, během nichž proběhne řada B2B setkání a networkingových aktivit.

Mezi hlavní sektory, kterým bude konference věnována patří:

  • Inženýrství a plánování/ architektura a stavitelské služby
  • Stavba/ sekundární smluvní práce
  • Stavební materiály/komponenty a součástky
  • Obnovitelné energie/ klimatizace a stavební technologie
  • Obchodní agentury/ klastry a asociace/ plánování/ nové/staré prostory ve městech

Účastníci konference budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a know-how rakouských firem v oblasti udržitelného stavebnictví, rekonstrukcí, zahušťování měst a opětovného využití budov, rozšířit svou síť obchodních partnerů a v neposlední řadě prezentovat své projekty a nápady a zapojit se do podnětných diskusí a rozhovorů s ostatními účastníky. 

Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás se vrátí domů s novými informacemi a zahraničními kontakty, které v budoucnosti podpoří Váš obchod.

Účast na konferenci je zdarma na základě povinné registrace.

Detailní informace týkající se programu a registrace naleznete na webových stránkách: 
https://www.b2match.eu/buildingsmart2015 

Program konference >>>

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Dvořáková
Obchodně - ekonomický úsek
Velvyslanectví ČR v Rakousku

tel.: +43 1 899 58 168
E-mail: commerce_vienna(at)mzv.cz