Okresní hospodářská komora HODONÍN

Makroekonomická situace v České republice zůstává (až na stavebnictví) výsostně příznivá

13. July 2016

Naděje na to, že se inflace konečně pohne výše ze své již dlouhou dobu trvající hodnoty okolo nuly, vzala i v letošním prvním pololetí za své. Toto období ukončila se shodným přírůstkem hladiny spotřebitelských cen o 0,1 % pro meziměsíční i meziroční porovnání. Ve vývoji cenové hladiny sehrávají stále klíčovou roli ceny pohonných hmot, které sice v krátkém časovém horizontu vykázaly ne zcela zanedbatelný přírůstek, ale meziročně stanuly stále o více než 10 % níže.

Příznivý cenový vývoj ukázaly též potraviny. V opačném gardu se vyvíjející položky tlačící na cenový růst je obtížné identifikovat, protože prakticky neexistují. Ani vysoké přírůstky objemu maloobchodních tržeb a výrazný nárůst reálné mzdy při nízké nezaměstnanosti se na zjevné, poptávkou tažené inflaci, dosud vůbec nepromítá.

Míra nezaměstnanosti v červnu dále poklesla na 5,2 % (což v přepočtu metodikou Eurostat představuje v rámci EU srovnatelných přibližně 3,7 %) a tím upevnila pozici České republiky coby země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU; bohužel při obecné vysoké pozitivitě této zprávy je vývoj na trhu práce doprovázen dalším zostřením strukturální nerovnováhy v podobě již téměř 134 tisíc neobsazených volných pracovních míst.

 Rejstřík odvětví, kde nízká míra nezaměstnanosti ohrožuje praktický výkon aktivit v nich prováděných, se rozšiřuje a z podnikatelského sektoru zvláště v činnostech zpracovatelského průmyslu, služeb či dopravy se pozvolna přesouvá i do sektoru veřejného. Je navíc otázkou, jak velký počet z celkových více než 384 tisíc oficiálně registrovaných uchazečů o práci skutečně žádnou činnost na trhu práce (v rozporu s pravidly) nevykonává.

Zahraniční obchod v květnu vykázal přebytek ve výši 18,2 mld. Kč. Oproti předchozím měsícům se snížil objem vývozu a tak květnové kladné obchodní saldo je nejnižší v rámci dosavadního průběhu letošního roku. Přesto za prvních pět letošních měsíců můžeme hovořit o mimořádně příznivém období, když souhrnný přebytek v jeho průběhu dosáhl na téměř 109 mld. Kč, o více než 30 mld. Kč v porovnání s loňskem. V dosavadním průběhu roku též vývoz rostl rychleji než dovoz, což dále posiluje příznivost dosavadního vývoje obchodní bilance v letošním roce.

Průmyslová výroba v květnu dále výrazně zrychlila již tak přesvědčivé tempo svého růstu, jež činilo 8,6 % meziročně. Od počátku roku rostl tuzemský průmysl o solidních 4,3 % meziročně; téměř identické číslo vykázal i při výkonu za posledních 12 měsíců. Průmyslová výroba se tak vyznačuje nejen solidním výkonem, ale oproti stavebnictví též neporovnatelně větší stabilitou. Dobré období pro průmysl by mělo ještě nějakou dobu vydržet, o čemž svědčí 13,5 % meziroční růst objemu nově uzavřených průmyslových zakázek. Na květnovém vývoji se již kladně podepsal obnovený výkon energetiky; naopak průmyslový výkon nadále potápí výpadek v chemickém průmyslu, jež se negativně promítá i do obchodní bilance. Toto snad je však jen jediná vada na kráse záviděníhodného výkonu průmyslové výroby v České republice, samozřejmě pokud nepočítáme již jistou dobu trvající problém omezení jeho kapacit v důsledku nemožnosti obsadit velké množství volných pracovních míst.

Více informací naleznete zde >>>