Okresní hospodářská komora HODONÍN

Kyjovské Slovácko v pohybu - 6. výzva

12. April 2013

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, vyhlašuje ke dni 29. 3. 2013 výzvu příjmu Žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV. 1. 2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 - Realizace místní rozvojové strategie - na projekty realizované v rámci SPL „Kyjovské Slovácko v pohybu“

Příjem žádostí: do 26. dubna 2013
Výše dotační podpory: maximálně 1 000 000 Kč

Na co lze získat dotaci?

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktů

 • Mikro, malé a střední podniky
 • Hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Zvýšení jejich konkurenceschopnosti, podpora moderních energeticky úsporných zpracovatelských technologií

Zakládání a rozvoj mikropodniků

 • Mikropodniky (do 10 zaměstnanců)
 • Zakládání a rozvoj nových nebo existujících mikropodniků. Vznik nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Zlepšení konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů a řemesel na venkově.

Málo-kapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas

 • FO/PO (zemědělství a cestovní ruch), obce, nestátní neziskové organizace
 • Rozvoj cestovního ruchu, výstavba malokapacitního ubytování, objektů a ploch pro sportovně rekreační využití, propojení s tradičními aktivitami, zvýšení hodnoty místního produktu, vytvoření komplexního produktu cestovního ruchu s širokou nabídkou služeb, rozšíření možností volnočasových aktivit pro obyvatele regionu. Budování pěších, lyžařských, tématických stezek a hippostezek mimo území lesů.

Obec-místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

 • Obce, nestátní neziskové organizace, církve
 • Zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Kyjovského Slovácka a diverzifikace aktivit venkova, zlepšení vzhledu obcí a zvýšení občanského vybavení pro volnočasové aktivity.

Kulturní dědictví a duchovní odkaz-poklady generací

 • Obce, nestátní neziskové organizace, církve, FO/PO
 • Ochrana a rozvoj kulturního dědictví pro další generace a rozšíření možností jejich využití.

Rozhledny, pěší trasy a stezky

 • FO/PO (zemědělství a cestovní ruch), obce, nestátní neziskové organizace
 • Budování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek a dalších tématických stezek mimo území lesů. Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s budováním stezek

Zaujala Vás tato nabídka? Neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu.

Dotační poradenství a zpracování žádosti o dotaci pro Vás zajistí společnost OHK Servisní, s.r.o.

Bc. Petr Navrátil
e-mail: petr.navratil(at)ohkservisni.cz
GSM: 724 103 466