Okresní hospodářská komora HODONÍN

Konference na téma "Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici"

11. September 2012

Tato konference se koná pod záštitou náměstka Jihomoravského kraje, Mgr. Václava Božka, CSc. ve čtvrtek 20. září 2012 v Hotelu Voroněž Brno

Program konference:

 • 09:30 - 10:00   Příchod hostů, prezentace
 • 10:00 - 10:10   Zahájení konference (JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
 • 10:10 - 10:30   Pohled MMR na přeshraniční spolupráci v programovacím období 2014+ (ing. Vladimír Šourek, Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj)
 • 10:30 - 10:50   Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje (Ing. Ivo Minařík, vedoucí, Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje
 • 10:50 - 11:10   Pohled Dolního Rakouska na problematiku přeshraniční spolupráce (Mag. Martin Kavalek, Úřad vlády Dolního Rakouska)
 • 11:10 - 11:30   Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období - Jaromír Hron, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
 • 11:30 - 12:00   Diskuze
 • 12:00 - 13:00   Oběd
 • 13:00 - 13:20   Zkušenosti s Fondem malých projektů v jižních Čechách - Mgr. Pavel Hložek, ředitel, Jihočeská Silva Nortica
 • 13:20 - 13:35   Jak vidí obce Vysočiny přeshraniční spolupráci po roce 2013 - Ing. Zdeňka Škarková, ředitelka, RRA Vysočina
 • 13:35 - 13:50   Fond malých projektů na jižní Moravě - zkušenosti a očekávání po roce 2013 - Ing. Lenka Procházková, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
 • 13:50 - 14:05   Kompatabilita přeshraniční spolupráce a ROP JV po roce 2014 - Mgr. Viktor Jaroš, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 • 14:05 - 14:20   Hodnocení regionálních rozvojových projektů s využitím elektronických systémů - Ing. Petr Halámek, eCBA, s.r.o.
 • 14:20 - 14:30   Diskuze
 • 14:30   Slavnostní předání pamětních listů - MUDr. Oldřich Ryšavý, předseda Správní rady Sdružení obcí a měst jižní Moravy a člen Rady Jihomoravského kraje
 • 15:00   Závěrečné slovo - Mgr. Václav Božek, CSc, náměstek hejtmana, Jihomoravský kraj