Okresní hospodářská komora HODONÍN

Komorová síť HK ČR je partnerem pro podnikání v regionech

22. March 2013

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR), přijal pozvání na 3. zasedání Rady Asociace krajů ČR, kde byla jasně potvrzena významná pozice krajských, regionálních a okresních hospodářských komor, které hrají nenahraditelnou roli při rozvoji a podpoře podnikatelského prostředí v celé ČR. Zasedání Rady Asociace krajů ČR se dnes zúčastnil i předseda vlády Petr Nečas.

"Diskutoval jsem především propojení hejtmanství s krajskými a okresními hospodářskými komorami, které jsou zastoupeny v krajských tripartitách a v některých krajích se rovněž angažují ve specializovaných strukturách podporujících podnikání v regionech. Propojení takového rozsahu svědčí o velké symbióze hospodářských komor s kraji, jejichž partnerem pro podnikání jsou právě Komory," sdělil po zasedání Petr Kužel, prezident HK ČR. Stěžejním předmětem diskuze však bylo i aktuální téma týkající se neustále rostoucí nezaměstnanosti v ČR. Na tento problém HK ČR nejen významným způsobem poukázala, ale rovněž prostřednictvím prezidenta Kužela nabídla možné řešení. "Za Hospodářskou komoru České republiky nabízím, že bychom pilotně vytipovali tři kraje nejvíce postižené nezaměstnaností a společně, tedy Komora a kraj, bychom se následně pokusili najít řešení. Jde o pomocnou ruku v rámci snižování nezaměstnanosti v jednotlivých krajích a nastavení priorit při snaze o nastartování hospodářského růstu," řekl prezident Kužel a rovněž informoval o tom, že podnikatelé, členové HK ČR, umí vytvořit predikci trhu práce, včetně demografických map. Kraje jsou přitom správci prostředí. "Do jednoho měsíce připravíme  návrh tohoto možného projektu. Jsem rád, že tato nabídka HK ČR byla Radou Asociace krajů ČR přijata velmi kladně," dodal Kužel.

Dalším aktuálním tématem bylo vzdělávání. HK ČR je lídrem v oblasti vzdělávání, což si hejtmani, kteří jsou zřizovateli základních škol a učňovských zařízení, plně uvědomují. Bylo potvrzeno, že prioritou pro všechny zainteresované i nadále zůstává především kvalitní příprava a průprava lidských zdrojů. Jedním ze stěžejních témat byl i export. V rámci podpory zahraničního obchodu již hejtmani a hospodářské komory spolupracují, a to formou podpory podnikatelům mířícím na zahraniční trhy. "V neposlední řadě došlo i na potřebu změny novely zákona o veřejných zakázkách, která je nutností pro zlepšení hospodářského klimatu v regionech, neboť současná podoba zákona je brzdou procesu zadávání veřejných zakázek. Hejtmani vyslechli veškeré kroky, které HK ČR dosud podnikla na podporu změny zákona, a ocenili aktivitu HK ČR jako lídra celého procesu," uvedl prezident HK ČR. V souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách bylo nabídnuto využití ratingu HK ČR, který mj. pomáhá v zjišťování kvality jednotlivých subjektů.

Na zasedání se dále řešila energetika, administrativní zátěž a velkým tématem byla oblast EU fondů a jejich efektivní využivání společně s možností spolupráce při získávání evropských financí pro rozvoj podnikání, vzdělávání a krajů samotných.

Prezident HK ČR bezprostředně po zasedání ocenil dlouhodobou snahu krajů aktivně se zapojit do budování lepšího podnikatelského prostřední v ČR, což je rovněž cílem Hospodářské komory České republiky.

zdroj: www.komora.cz