Okresní hospodářská komora HODONÍN

Jarní semináře pro veřejnost pořádané Úřadem průmyslového vlastnictví

21. February 2019

V první polovině roku 2019 se na Úřadě průmyslového vlastnictví chystá několik vzdělávacích akcí. Jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

Všechny akce jsou volně přístupné, účast na nich není nijak zpoplatněna.

K přihlášení na jednotlivé akce použijte registrační systém, který je dostupný pod tlačítkem "Semináře" na webové stránce www.upv.cz.

Podrobné informace k jednotlivým akcím se budou  postupně zveřejňovat na stránka a sociálních sítích ÚPV.

Jana Engelová Pavková, vedoucí odd. Institut průmyslověprávní výchovy (jpavkova@upv.cz)

Seznam seminářů:

>Úvod do problematiky průmyslových práv  31. 1. 2019
>Technická řešení - patent/užitný vzor   7. 2. 2019
>Práva na označení   21. 2. 2019
>Označení původu a zeměpisná označení  7. 3. 2019
>Rozhodovací praxe EUIPO 14. 3. 2019
>Ochrana designu 27. 3. 2019
>Databáze Espacenet, národní patentová databáze 3. 4. 2019
>Databáze ochranných známek 4. 4. 2019
>How to understand and draft search reports and written opinions 9. 4. 2019
>Databáze Patenscope, USPTO, Google Search 17. 4. 2019
>Asijské databáze 24. 4. 2019
>Databáze průmyslových vzorů 25. 4. 2019
>EPO discussion plarform 22. 5. 2019
>PCT at the EPO 25. 6. 2019