Okresní hospodářská komora HODONÍN

Japonské šance pro české podniky

14. August 2013

V Česku už investovalo přibližně 240 japonských firem, z nichž zhruba stovku tvoří výrobní firmy. Díky těmto investicím našlo práci na 45 tisíc lidí.

Zahraniční kancelář agentury CzechInvest působí v Japonsku už od roku 1998, v roce 2012 se stala součástí sjednocené sítě zahraničních zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu. K jejímu původnímu poslání, lákání japonských investic do České republiky, přibyla nyní i podpora českých exportérů. Tým odborníků v Tokiu tak už patnáct let propaguje Českou republiku jako místo vhodné pro investice, spojuje české a japonské firmy, organizuje semináře a konference, zajišťuje prezentaci českých firem na veletrzích a pomáhá jim se zorientovat na japonském trhu.

JAPONSKÉ INVESTICE

Japonské společnosti zakládají své strategické výrobní podniky v České republice a přispívají tak významnou měrou českému exportu. Přes 80 procent vyprodukovaného zboží je exportováno převážně do zemí Evropské unie.

Kromě závodů zaměřených na výrobu dopravních prostředků, automobilový průmysl a elektroniku jsou u nás zakládána i technologická a opravárenská centra. Expanze výrobních podniků do R&D center (do center výzkumu a vývoje) a opravárenských podniků se zahraničním přesahem dokazuje, že se japonským firmám v České republice daří a chtějí dále expandovat v rámci regionu.

Japonci na České republice oceňují strategickou polohu, dobré investiční prostředí, kvalitní zaměstnance a také širokou dodavatelskou základnu. Celkem už tu investovalo zhruba 240 japonských firem, z nichž přibližně stovku tvoří firmy výrobní (čtvrtý nejvyšší počet japonských firem v rámci Evropy).

Japonské investice u nás představují více než tři miliardy dolarů a zaměstnávají více než 45 000 lidí.

PODPORA ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Zájem českých firem o japonský trh v posledních letech významně vzrostl. Proto zahraniční zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu v Tokiu uskutečnilo řadu seminářů, veletrhů a výstav, na kterých představilo české inovativní firmy z moderních oborů.

Jedním z nich jsou nanotechnologie, které se v Česku slibně a hlavně rychle rozvíjejí. Takové české firmy mají potenciál prorazit v zahraničí a právě Japonsko je pro ně velice atraktivní. Na veletrhu "Nano tech Japan" v Tokiu se proto český národní stánek ve spolupráci s českými partnery a firmami představuje už několik let po sobě, od roku 2011 do roku 2013. Účast České republiky se plánuje i v roce 2014, akce bude financována z projektu Specializovaných výstav a veletrhů 2013 - 2014 (SVV2).

Dlouholeté zkušenosti s dodávkami na východní trhy má například společnost  ŽĎAS. Od roku 2005 jsou to i přímé kontakty s japonskou firmou KOBELCO. Metalurgická část firmy ŽĎAS je výrobcem mimo jiné středně velkých ocelových odlitků. "V roce 2012 jsme se rozhodli naše dodávky na japonský trh rozšířit...Dobrou cestou, jak oslovit další partnery v zemi známá svou uzavřenou kulturou, se ukázala spolupráce s agenturou CzechTrade a zahraničním zastoupením ministerstva průmyslu a obchodu v Tokiu. Pomohli nám vytipovat firmy, které mají podobné výrobní programy jako naši stávající zákazníci." popsal Marek Petr ze společnosti ŽĎAS.

Navazování vztahů mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a komerčními subjekty Česka a Japonska se již od roku 2005 dařilo realizovat prostřednictvím Česko-japonských technologických dnů, které se uskutečňovaly střídavě v Praze a Tokiu. Na ně naváže nový projekt Technologická mise, který letos spustila agentura CzechInvest.

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ S JAPONSKEM

  • Angličtina je v obchodním styku používána na různé (obvykle dosti nízké) úrovni, zásadní obchodní jednání veďte za pomoci tlumočníka.
  • Při prvním setkání s obchodním partnerem přijměte vizitku oběma rukama a důkladně si ji přečtěte. Dejte najevo, že rozumíte, co je na ni napsáno.
  • Po předání vizitky obvykle následuje úklona. Pokud japonský partner podá ruku, potřeste s ní jemně a řekněte, že vás velmi těší, že ho poznáváte.
  • Na úvod schůzky je vhodně poděkovat za přijetí a postkytnout dostatečné údaje o vlastní osobě a firmě.
  • Během komunikace s japonským partnerem neskákejte nikomu z přísedících do řeči. Mluvte pomalu a srozumitelně. Na vizitky si v průběhu schůzky nedělejte poznámky.
  • Dbejte na připravenost marketingových podkladů, vizitky i propagační materiály by měly být v japonštině.
  • Alespoň jedna reference, resp. zkušenost s místním trhem je velkou výhodou.
  • Přesně dodržte to, na čem se během schůzky domluvíte. Pošlete vše v domluveném termínu. Pokud hrozí zpoždění, upozorněte na tuto skutečnost partnera předem.
  • Pokud se jedná o významnější schůzku (1. kontakt), je dobré dát všem zúčastněným v závěru schůzky malý dárek. Předávejte v pořadí podle významnosti ve firmě.
  • Po návratu do kanceláře pošlete děkovný e-mail. Na veškeré e-maily od japonské strany reagujte promptně, třeba jen krátkou zprávou, že jste e-mail přijali a pracujete na něm

Autor: Eliška Nováková, vedoucí zahraničního zastoupení MPO v Tokiu eliska.novakova(at)czechinvest.org

Zdroj: www.hn.ihned.cz