Okresní hospodářská komora HODONÍN

Hlavní změny pro podnikatele v roce 2019

17. December 2018

I v roce 2019 nás čeká několik změn. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je shrnula ve svém newsletteru.

Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna schválila obnovení proplácení nemocenské od prvního dne nemoci, což znamená vyplácení náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Současně bylo schváleno snížení sazby pojistného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebudou odvádět 25 %, jako je tomu dosud, ale jen 24, 8 %. Změny by měly platit od poloviny roku 2019.

Výhodnější odpočty na výzkum, vývoj a inovace

Po mnoha letech dochází k dlouho očekávanému odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj. Zásadním krokem je zejména návrh změna termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován, nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Současně bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti. Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející jeho zaslání nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

V přiloženém newsletteru se dozvíte vše o:

 • Omezení investičních pobídek,
 • ukotvení definice rodinného podnikání,
 • zvýšení minimální a zaručené mzdy,
 • nové zálohy a termíny plateb pojistného pro OSVČ,
 • výhodnější přivýdělek u DPČ,
 • navýšení zahraničního stravného,
 • zvýšení limitu pro výdajové paušály OSVČ,
 • elektronické neschopenky,
 • zvýšení limitu solidární daně, 
 • zjednodušení vyřizování ochranných známek
 • a další připravované změny s dopadem na podnikatele.

Newsletter naleznete ZDE >>>